Funkcja poznawcza w wieku 3 lat po ekspozycji płodu na leki przeciwpadaczkowe ad 5

Maj. 28, 2018 by

W każdej z czterech otrzymanych podgrup współzmienne były zrównoważone między grupami narażonymi i nie eksponowanymi na walproinian (P> 0,05 w teście dla zmiennych ciągłych lub testem chi-kwadrat dla zmiennych kategorialnych),

Funkcja poznawcza w wieku 3 lat po ekspozycji płodu na leki przeciwpadaczkowe czesc 4

Maj. 28, 2018 by

Brakowało wyników w wieku 3 lat dla 77 dzieci (24,9%). Wyniki IQ mierzone w wieku 2 i 3 lat były silnie skorelowane (r = 0,70, P <0,001) u 161 dzieci,

Funkcja poznawcza w wieku 3 lat po ekspozycji płodu na leki przeciwpadaczkowe cd

Maj. 28, 2018 by

Oceny neuropsychologiczne były monitorowane w celu zapewnienia jakości i spójności. Każdemu asesorowi odbywało się co roku indywidualne szkolenie wszystkich testów neuropsychologicznych. Osoba oceniająca była zobowiązana do zidentyfikowania błędów w administracji

Funkcja poznawcza w wieku 3 lat po ekspozycji płodu na leki przeciwpadaczkowe ad

Maj. 28, 2018 by

Przeprowadziliśmy badanie kohortowe w celu oceny neurorozwojowych wyników dzieci, które były narażone w macicy na jeden z kilku leków przeciwpadaczkowych. Metody Projekt badania Neurorozwiązkowe działanie leków przeciwpadaczkowych (NEAD) to prospektywne