Adjuwant Paclitaxel i Trastuzumab dla Node-ujemnego, HER2-dodatniego raka piersi

Kwi. 27, 2018 by

Nie ma jednego standardowego leczenia dla pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem piersi o niskim poziomie węzłów chłonnych, z typowym dla naskórkowego czynnika wzrostu (HER2), ponieważ większość tych pacjentów nie kwalifikuje się

Próba balonu powlekanego Paclitaxelem w leczeniu choroby tetnicopiersia AD 8

Kwi. 26, 2018 by

Wynik ten kontrastuje z wynikami kilku mniejszych prób powlekanych lekiem balonów do plastyki naczyń, w których zaobserwowano znaczące różnice w rewaskularyzacji docelowej. 20-22 Kilka czynników może przyczynić się do wyjaśnienia

Próba balonu powlekanego Paclitaxelem w leczeniu choroby tetnicopiersia AD 7

Kwi. 25, 2018 by

Wyniki tych analiz przedstawiono w tabelach S7 i S8 w dodatkowym dodatku. Drugorzędne wyniki Tabela 3. Tabela 3. Zmiana wyników funkcjonalnych od wartości początkowej do 12 miesięcy.

Próba balonu powlekanego Paclitaxelem w leczeniu choroby tetnicopiersia AD 6

Kwi. 24, 2018 by

Sukces proceduralny był podobny w dwóch grupach terapeutycznych (88,9% z balonem powlekanym lekiem i 86,8% ze standardową angioplastyką, P = 0,50); jednakże zaobserwowano pewne różnice proceduralne (tabela S4 w dodatkowym