Posted by on 4 września 2019

Natomiast czułość klasyfikatora i klasyfikatora w połączeniu z bronchoskopią była zawsze wysoka i nie była znacząco związana z wielkością lub lokalizacją zmiany (tabela 2), stadium raka (tabela S9 w dodatkowym dodatku), typ histologiczny rak (tabela S10 w dodatkowym dodatku) lub obecność adenopatii (tabela S11 w dodatkowym dodatku). Kombinacja klasyfikatora z bronchoskopią cechowała się czułością wynoszącą 96% wśród pacjentów bez wtrącenia lub gruczolaka śródpiersia (285 pacjentów). Dokładność klasyfikatora u pacjentów z pośrednim prawdopodobieństwem raka
Tabela 3. Tabela 3. Wykonanie Bronchoskopii i Klasyfikatora, Warstwaryzowane zgodnie z Pretestowym Prawdopodobieństwem Raka. Podzieliliśmy oszacowane przez lekarza prawdopodobieństwo raka na kategorie niskiego (<10%), pośredniego (10 do 60%), oraz wysokie (> 60%) prawdopodobieństwo (tabela 3 i tabela S12 w dodatkowym dodatku) w celu dostosowania się do zalecanych zaleceń dotyczących oceny ryzyka raka płuc.1 Bronchoskopia była niedodiagnostyczna w przypadku raka u 83% pacjentów z pośrednim prawdopodobieństwem wstępnego badania (101 pacjenci), pomimo wskaźnika zapadalności na raka wynoszącego 41% (95% CI, 31 do 51). W tej podgrupie klasyfikator uzyskał ujemną wartość predykcyjną 91% (95% CI, 75 do 98) i dodatnią wartość predykcyjną 40% (95% CI, 27 do 55) (Tabela 3). U pacjentów z nieokreślonymi guzkami mierzącymi mniej niż 3 cm i niskim lub pośrednim prawdopodobieństwem raka (73 pacjentów) klasyfikator miał czułość 88% i ujemną wartość predykcyjną 94% (tabela S13 w dodatkowym dodatku). W podgrupie pacjentów, u których guzek płucny był mniejszy niż 3 cm bez adenopatii (36 pacjentów), czułość klasyfikatora wynosiła 92%, z ujemną wartością predykcyjną 92%.
Chociaż klasyfikator miał wysoką wartość predykcyjną ujemną u pacjentów z niediagnostycznym badaniem bronchoskopowym, 13 takich pacjentów miało raka płuc i negatywną ocenę klasyfikatora (tj. Fałszywie ujemne). Większość z tych pacjentów (10 z 13) miało wysokie (> 60%) prawdopodobieństwo raka, a tylko 3 pacjentów w grupie miało pośrednie (10 do 60%) prawdopodobieństwo raka. Wyniki klasyfikatora, podzielone według liczby pacjentów w każdej kategorii prawdopodobieństwa wstępnego, przedstawiono w tabeli S14 w dodatkowym dodatku.
Rysunek 2. Rycina 2. Prawdopodobieństwo raka po próbie na podstawie wstępnego prawdopodobieństwa i ujemnego wiarygodności klasyfikatora i bronchoskopii. Prawdopodobieństwo wystąpienia raka płuca jest przedstawione w odniesieniu do prawdopodobieństwa wstępnego badania opartego na niediagnostycznym badaniu bronchoskopowym i negatywnym klasyfikatorze wynik (skorygowany za pomocą wskaźnika negatywnego prawdopodobieństwa). Krzywa pokazuje, że dla pacjentów, u których prawdopodobieństwo raka wynosi mniej niż 66% (krótka linia pionowa), prawdopodobieństwo testu końcowego wynosi mniej niż 10% (linia przerywana), gdy wyniki bronchoskopii są ujemne, a ocena klasyfikatora jest ujemna.
Obliczono ujemny współczynnik wiarygodności klasyfikatora w połączeniu z bronchoskopią w celu określenia zakresu wstępnych prawdopodobieństw raka, w których prawdopodobieństwo końcowego testu byłoby mniejsze niż 10%
[więcej w: triderm zamiennik, nerw językowy, stilnox ulotka ]

 1. Sidewalk Enforcer
  11 stycznia 2019

  trzeba brać tego odpowiednio dużo i stosować zbilansowaną dietę

 2. Dangle
  13 stycznia 2019

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu implanty kraków[…]

 3. Mad Rascal
  15 stycznia 2019

  W owocach kolcowoju też występują konkretne związki

 4. Aleks
  17 stycznia 2019

  Article marked with the noticed of: wypadek[…]

 5. Desert Haze
  19 stycznia 2019

  nadwrażliwe jelita i nietolerancja mleka krowiego

 6. Marshmallow
  21 stycznia 2019

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: fitamina[…]

 7. Cool Whip
  23 stycznia 2019

  Bedzie jakas kontynuacja tego tematu ?

Powiązane tematy z artykułem: nerw językowy stilnox ulotka triderm zamiennik

Posted by on 4 września 2019

Natomiast czułość klasyfikatora i klasyfikatora w połączeniu z bronchoskopią była zawsze wysoka i nie była znacząco związana z wielkością lub lokalizacją zmiany (tabela 2), stadium raka (tabela S9 w dodatkowym dodatku), typ histologiczny rak (tabela S10 w dodatkowym dodatku) lub obecność adenopatii (tabela S11 w dodatkowym dodatku). Kombinacja klasyfikatora z bronchoskopią cechowała się czułością wynoszącą 96% wśród pacjentów bez wtrącenia lub gruczolaka śródpiersia (285 pacjentów). Dokładność klasyfikatora u pacjentów z pośrednim prawdopodobieństwem raka
Tabela 3. Tabela 3. Wykonanie Bronchoskopii i Klasyfikatora, Warstwaryzowane zgodnie z Pretestowym Prawdopodobieństwem Raka. Podzieliliśmy oszacowane przez lekarza prawdopodobieństwo raka na kategorie niskiego (<10%), pośredniego (10 do 60%), oraz wysokie (> 60%) prawdopodobieństwo (tabela 3 i tabela S12 w dodatkowym dodatku) w celu dostosowania się do zalecanych zaleceń dotyczących oceny ryzyka raka płuc.1 Bronchoskopia była niedodiagnostyczna w przypadku raka u 83% pacjentów z pośrednim prawdopodobieństwem wstępnego badania (101 pacjenci), pomimo wskaźnika zapadalności na raka wynoszącego 41% (95% CI, 31 do 51). W tej podgrupie klasyfikator uzyskał ujemną wartość predykcyjną 91% (95% CI, 75 do 98) i dodatnią wartość predykcyjną 40% (95% CI, 27 do 55) (Tabela 3). U pacjentów z nieokreślonymi guzkami mierzącymi mniej niż 3 cm i niskim lub pośrednim prawdopodobieństwem raka (73 pacjentów) klasyfikator miał czułość 88% i ujemną wartość predykcyjną 94% (tabela S13 w dodatkowym dodatku). W podgrupie pacjentów, u których guzek płucny był mniejszy niż 3 cm bez adenopatii (36 pacjentów), czułość klasyfikatora wynosiła 92%, z ujemną wartością predykcyjną 92%.
Chociaż klasyfikator miał wysoką wartość predykcyjną ujemną u pacjentów z niediagnostycznym badaniem bronchoskopowym, 13 takich pacjentów miało raka płuc i negatywną ocenę klasyfikatora (tj. Fałszywie ujemne). Większość z tych pacjentów (10 z 13) miało wysokie (> 60%) prawdopodobieństwo raka, a tylko 3 pacjentów w grupie miało pośrednie (10 do 60%) prawdopodobieństwo raka. Wyniki klasyfikatora, podzielone według liczby pacjentów w każdej kategorii prawdopodobieństwa wstępnego, przedstawiono w tabeli S14 w dodatkowym dodatku.
Rysunek 2. Rycina 2. Prawdopodobieństwo raka po próbie na podstawie wstępnego prawdopodobieństwa i ujemnego wiarygodności klasyfikatora i bronchoskopii. Prawdopodobieństwo wystąpienia raka płuca jest przedstawione w odniesieniu do prawdopodobieństwa wstępnego badania opartego na niediagnostycznym badaniu bronchoskopowym i negatywnym klasyfikatorze wynik (skorygowany za pomocą wskaźnika negatywnego prawdopodobieństwa). Krzywa pokazuje, że dla pacjentów, u których prawdopodobieństwo raka wynosi mniej niż 66% (krótka linia pionowa), prawdopodobieństwo testu końcowego wynosi mniej niż 10% (linia przerywana), gdy wyniki bronchoskopii są ujemne, a ocena klasyfikatora jest ujemna.
Obliczono ujemny współczynnik wiarygodności klasyfikatora w połączeniu z bronchoskopią w celu określenia zakresu wstępnych prawdopodobieństw raka, w których prawdopodobieństwo końcowego testu byłoby mniejsze niż 10%
[więcej w: triderm zamiennik, nerw językowy, stilnox ulotka ]

 1. Sidewalk Enforcer
  11 stycznia 2019

  trzeba brać tego odpowiednio dużo i stosować zbilansowaną dietę

 2. Dangle
  13 stycznia 2019

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu implanty kraków[…]

 3. Mad Rascal
  15 stycznia 2019

  W owocach kolcowoju też występują konkretne związki

 4. Aleks
  17 stycznia 2019

  Article marked with the noticed of: wypadek[…]

 5. Desert Haze
  19 stycznia 2019

  nadwrażliwe jelita i nietolerancja mleka krowiego

 6. Marshmallow
  21 stycznia 2019

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: fitamina[…]

 7. Cool Whip
  23 stycznia 2019

  Bedzie jakas kontynuacja tego tematu ?

Powiązane tematy z artykułem: nerw językowy stilnox ulotka triderm zamiennik