Posted by on 19 grudnia 2018

Mięsaki okrągło komórkowe wychodzą przeważnie z błony śluzowej jelita, szybko ją naciekają i wywołują znaczne jej zgrubienie, płaskie wypuklanie się do światła i zesztywnienie ściany. Naciek komórkowy po zniszczeniu warstwy mięsnej błony śluzowej przechodzi na samą błonę śluzową, wnika także pomiędzy pęczki mięsne błony mięsnej i wywołuje jej martwicę. Obumarła tkanka zostaje zastąpiona przez naciek nowotworowy. Kierując się dalej na zewnątrz naciek przerywa włókna sprężyste podsurowicze i dochodzi do błony surowiczej. Wczesne zajęcie błony mięsnej jest bardzo znamienne dla mięsaków, w przeciwieństwie do raków jelita, w przebiegu których błona mięsna może nawet przerastać. Rozlane nacieki mięsakowe obejmują w postaci płaskiej wyniosłości najczęściej okrężnie jelito i zamieniają je w sztywną, szeroką, grubościenną rurę kształtu walcowatego. W takiej rurze trudno już odróżnić poszczególne warstwy ściany jelita. W związku ze zniszczeniem tkanki sprężystej oraz błony mięsnej jelita naciekła nowotworowo część jelita ulega rozszerzeniu i nie bierze udziału w ruchach robaczkowych jelit. Jeżeli sprawa toczy się tylko w ograniczonej części obwodu jelita, rozszerzenie ma kształt tętniakowaty i może dochodzić czasami do znacznych rozmiarów. Wskutek niedokrwienia tkanki nowotworowej często dochodzi do jej martwicy z powstaniem owrzodzeń sięgających rozmaicie głęboko. Niszcząc całą ścianę jelita mięsak czasami wiedzie do przedziurawienia jelita z jego następstwami. [przypisy: endometrium z cechami sekrecji, ośrodek leczenia uzależnień warszawa, szampon przeciwgrzybiczy ]

Powiązane tematy z artykułem: endometrium z cechami sekrecji ośrodek leczenia uzależnień warszawa szampon przeciwgrzybiczy

Posted by on 19 grudnia 2018

Mięsaki okrągło komórkowe wychodzą przeważnie z błony śluzowej jelita, szybko ją naciekają i wywołują znaczne jej zgrubienie, płaskie wypuklanie się do światła i zesztywnienie ściany. Naciek komórkowy po zniszczeniu warstwy mięsnej błony śluzowej przechodzi na samą błonę śluzową, wnika także pomiędzy pęczki mięsne błony mięsnej i wywołuje jej martwicę. Obumarła tkanka zostaje zastąpiona przez naciek nowotworowy. Kierując się dalej na zewnątrz naciek przerywa włókna sprężyste podsurowicze i dochodzi do błony surowiczej. Wczesne zajęcie błony mięsnej jest bardzo znamienne dla mięsaków, w przeciwieństwie do raków jelita, w przebiegu których błona mięsna może nawet przerastać. Rozlane nacieki mięsakowe obejmują w postaci płaskiej wyniosłości najczęściej okrężnie jelito i zamieniają je w sztywną, szeroką, grubościenną rurę kształtu walcowatego. W takiej rurze trudno już odróżnić poszczególne warstwy ściany jelita. W związku ze zniszczeniem tkanki sprężystej oraz błony mięsnej jelita naciekła nowotworowo część jelita ulega rozszerzeniu i nie bierze udziału w ruchach robaczkowych jelit. Jeżeli sprawa toczy się tylko w ograniczonej części obwodu jelita, rozszerzenie ma kształt tętniakowaty i może dochodzić czasami do znacznych rozmiarów. Wskutek niedokrwienia tkanki nowotworowej często dochodzi do jej martwicy z powstaniem owrzodzeń sięgających rozmaicie głęboko. Niszcząc całą ścianę jelita mięsak czasami wiedzie do przedziurawienia jelita z jego następstwami. [przypisy: endometrium z cechami sekrecji, ośrodek leczenia uzależnień warszawa, szampon przeciwgrzybiczy ]

Powiązane tematy z artykułem: endometrium z cechami sekrecji ośrodek leczenia uzależnień warszawa szampon przeciwgrzybiczy