Posted by on 25 lipca 2018

Migdałki otrzymują krew od gałązek migdałkowych tętnicy gardłowej wstępującej (a. pbaryngea ascendens), szczękowej zewnętrznej i wewnętrznej (a. maxillaris ext. et int. ), a czasami i od językowej (a. lingualis). Żyły jamy ustnej i gardła przebiegają zwykle równolegle do tętnic i wpadają do żyły szyjnej wewnętrznej (vena jugularis int. ). Tworzą One liczne po- łączenia i sploty, z których największe są sploty skrzydłowe (pexus ptery goideus) i splot gardłowy (plexus pharyngeus ). Naczynia chłonne jam y ustnej gardła Naczynia chłonne jamy ustnej i gardła odprowadzają chłonkę do głębokich węzłów chłonnych szyjnych poprzez leżące na drodze węzły chłonne okoliczne . Chłonka ze środkowej części wargi dolnej i przednich zębów siekaczy oraz z końca języka odpływa przez węzły chłonne podbródkowe (lym phoglandulae splotami na jego powierzchni wewnętrznej i w tkance podśluzowej. Do splotu gardłowego nalezą: nerw językową-gardłowy (n. glossopharyngeus), błędny (n. vagus), dodatkowy (n. accessorius) i współczulny (n. sympaticus). [przypisy: Upadłość transgraniczna, certolizumab, skręcenie stawu skokowego ]

Powiązane tematy z artykułem: certolizumab skręcenie stawu skokowego Upadłość transgraniczna

Posted by on 25 lipca 2018

Migdałki otrzymują krew od gałązek migdałkowych tętnicy gardłowej wstępującej (a. pbaryngea ascendens), szczękowej zewnętrznej i wewnętrznej (a. maxillaris ext. et int. ), a czasami i od językowej (a. lingualis). Żyły jamy ustnej i gardła przebiegają zwykle równolegle do tętnic i wpadają do żyły szyjnej wewnętrznej (vena jugularis int. ). Tworzą One liczne po- łączenia i sploty, z których największe są sploty skrzydłowe (pexus ptery goideus) i splot gardłowy (plexus pharyngeus ). Naczynia chłonne jam y ustnej gardła Naczynia chłonne jamy ustnej i gardła odprowadzają chłonkę do głębokich węzłów chłonnych szyjnych poprzez leżące na drodze węzły chłonne okoliczne . Chłonka ze środkowej części wargi dolnej i przednich zębów siekaczy oraz z końca języka odpływa przez węzły chłonne podbródkowe (lym phoglandulae splotami na jego powierzchni wewnętrznej i w tkance podśluzowej. Do splotu gardłowego nalezą: nerw językową-gardłowy (n. glossopharyngeus), błędny (n. vagus), dodatkowy (n. accessorius) i współczulny (n. sympaticus). [przypisy: Upadłość transgraniczna, certolizumab, skręcenie stawu skokowego ]

Powiązane tematy z artykułem: certolizumab skręcenie stawu skokowego Upadłość transgraniczna