Próba balonu powlekanego Paclitaxelem w leczeniu choroby tetnicopiersia AD 8

Gru. 14, 2018 by

Wynik ten kontrastuje z wynikami kilku mniejszych prób powlekanych lekiem balonów do plastyki naczyń, w których zaobserwowano znaczące różnice w rewaskularyzacji docelowej. 20-22 Kilka czynników może przyczynić się do wyjaśnienia

Próba balonu powlekanego Paclitaxelem w leczeniu choroby tetnicopiersia AD 7

Gru. 14, 2018 by

Wyniki tych analiz przedstawiono w tabelach S7 i S8 w dodatkowym dodatku. Drugorzędne wyniki Tabela 3. Tabela 3. Zmiana wyników funkcjonalnych od wartości początkowej do 12 miesięcy.

Próba balonu powlekanego Paclitaxelem w leczeniu choroby tetnicopiersia AD 6

Gru. 14, 2018 by

Sukces proceduralny był podobny w dwóch grupach terapeutycznych (88,9% z balonem powlekanym lekiem i 86,8% ze standardową angioplastyką, P = 0,50); jednakże zaobserwowano pewne różnice proceduralne (tabela S4 w dodatkowym

Próba balonu powlekanego Paclitaxelem w leczeniu choroby tetnicopiersia AD 5

Gru. 14, 2018 by

Pierwotna drożność (główny punkt końcowy skuteczności) została obliczona przy użyciu testu chi-kwadrat współczynnika wiarygodności asymptotycznego dla nierówności proporcji dwumianowych (test dwustronny, z poziomem alfa 0,05). Pierwotny złożony bezpieczny punkt końcowy