Wpływ Artesunate-Amodiachine na śmiertelność związaną z chorobą wirusową Ebola..

Sie. 8, 2018 by

W tym okresie nie wystąpiły żadne inne systematyczne zmiany w opiece nad pacjentem. Dane kliniczne Przy przyjęciu pobierano od każdego pacjenta próbkę krwi żylnej do badań laboratoryjnych, w tym potwierdzenie

Wpływ Artesunate-Amodiachine na śmiertelność związaną z chorobą wirusową Ebola.

Sie. 8, 2018 by

Niektóre wytyczne zalecają opartą na artemisininach kombinację artemeteru i lumefantryny jako pierwszego wyboru terapii ze względu na obawy o potencjalne toksyczne działanie amodiachiny w wątrobie w pierwotnej kombinacji alternatywnej, artesunate-amodiachine.

Wpływ Artesunate-Amodiachine na śmiertelność związaną z chorobą wirusową Ebola

Sie. 8, 2018 by

Leczenie malarią zaleca się u pacjentów z podejrzeniem choroby Ebola (EVD) w Afryce Zachodniej, czy to w sposób systematyczny czy oparty na potwierdzonej diagnozie malarii. W ośrodku leczenia eboli w

Klasyfikator oskrzelowy genomiczny do diagnostycznej oceny raka płuca cd 8

Sie. 8, 2018 by

Przeprowadzono 49 badań bronchoskopowych, w których zidentyfikowano specyficzną łagodną przyczynę, ale 31 pacjentów otrzymało dalsze badania inwazyjne, w tym 4 pacjentów, u których ostatecznie rozpoznano raka płuca podczas kolejnych biopsji