Posted by on 25 września 2018

Poszczególne grupy brodawek smakowych są szczególnie wrażliwe na pewne tylko rodzaje smaku. Brodawki okolone na podstawie języka najbardziej odczuwają gorycz, koniec języka jest wrażliwy na smak słodki. Smak kwaśny najlepiej odczuwa się na bokach, a słony – na brzegach i końcu języka. Sól kuchenna wywołuje czysty smak słony. Inne sole dają przeważnie smak mieszany, np. Na2S04, wywołuje smak gorzko-słony, a MgS04 – czysty smak gorzki. Gorzki smak wywołują na ogół liczne ciała o różnorodnych właściwościach chemicznych. Znanym przedstawicielem alkaloidów o wyraźnym smaku gorzkim jest chinina. Powstawanie smaku słodkiego łączy się z obecnością grup wodorotlenowych niektórych ciał chemicznych. Jednoczesne lub kolejne działanie na kubki smakowe ciał o różnych smakach może wpłynąć na zmianę, lub na stopień nasilenia smaku. [więcej w: reh med, diagnoza integracji sensorycznej, przychodnia bytom ]

Powiązane tematy z artykułem: diagnoza integracji sensorycznej przychodnia bytom reh med

Posted by on 25 września 2018

Poszczególne grupy brodawek smakowych są szczególnie wrażliwe na pewne tylko rodzaje smaku. Brodawki okolone na podstawie języka najbardziej odczuwają gorycz, koniec języka jest wrażliwy na smak słodki. Smak kwaśny najlepiej odczuwa się na bokach, a słony – na brzegach i końcu języka. Sól kuchenna wywołuje czysty smak słony. Inne sole dają przeważnie smak mieszany, np. Na2S04, wywołuje smak gorzko-słony, a MgS04 – czysty smak gorzki. Gorzki smak wywołują na ogół liczne ciała o różnorodnych właściwościach chemicznych. Znanym przedstawicielem alkaloidów o wyraźnym smaku gorzkim jest chinina. Powstawanie smaku słodkiego łączy się z obecnością grup wodorotlenowych niektórych ciał chemicznych. Jednoczesne lub kolejne działanie na kubki smakowe ciał o różnych smakach może wpłynąć na zmianę, lub na stopień nasilenia smaku. [więcej w: reh med, diagnoza integracji sensorycznej, przychodnia bytom ]

Powiązane tematy z artykułem: diagnoza integracji sensorycznej przychodnia bytom reh med