Posted by on 25 lipca 2018

width=600

Od pewnego czasu, w wyniku wielu działań terrorystycznych na całym świecie, obserwuje się w Polsce wzmożoną liczbę wniosków o pozwolenie na broń. Osoby wnioskujące, po pierwszej pozytywnej weryfikacji podania kierowane są na specjalistyczne anatomia palpacyjna. Z reguły, przeprowadzane są one kilkadziesiąt kilometrów od miasta, aby zminimalizować oddziaływania społeczne na jednostkę i uzyskać rzetelne wyniki. W trakcie spotkania, wyznaczony wcześniej psycholog przeprowadza rozmowę ze swoim klientem. Próbuje w niej ustalić, jaka motywacja kieruje wnioskującym o pozwolenie. Kluczową odpowiedzią, jaką musi wypracować diagnosta za pomocą pytań i narzędzi kwestionariuszowych, jest stwierdzenie, czy dana jednostka jest poczytalna. Łatwo bowiem możemy sobie wyobrazić skutki wydania pozwolenia na broń osobie wysoce zdemoralizowanej i nieprzystosowanej społecznie. Po wywiadzie następuje szereg badań z wykorzystaniem najnowszej aparatury. Przeprowadzane są również liczne eksperymenty, aby ocenić czy poziom rozwoju jest adekwatny do poziomu życia.

Powiązane tematy z artykułem: anatomia palpacyjna