Posted by on 6 września 2019

Sukces proceduralny był podobny w dwóch grupach terapeutycznych (88,9% z balonem powlekanym lekiem i 86,8% ze standardową angioplastyką, P = 0,50); jednakże zaobserwowano pewne różnice proceduralne (tabela S4 w dodatkowym dodatku). Tymczasowe umieszczanie stentu obserwowano rzadziej w grupie z balonem powleczonym lekiem, niż w grupie standardowej angioplastyki (2,5% w porównaniu z 6,9%, P = 0,02). Nie było istotnej różnicy między wskaźnikami embolizacji między grupami; wskaźniki zatorowości proceduralnej wynosiły 0,6% w grupie leczonej balonem i 1,9% w grupie standardowej angioplastyki (P = 0,21). Podstawowa skuteczność i bezpieczeństwo
Tabela 2. Tabela 2. Pierwotne i wtórne punkty końcowe. Rysunek 1. Rycina 1. Krzywe Kaplana-Meiera dla drożności pierwotnej po 12 miesiącu. Drożność potrójną zdefiniowano jako brak restenozy docelowej (zdefiniowanej przez orzecznictwo rdzeniowo-laboratoryjne) i rewaskularyzacja typu cel-uszkodzenie (o rzekana przez komitet ds. zdarzeń klinicznych).
Odsetek pacjentów z pierwotną drożnością po 12 miesiącach (główny punkt końcowy skuteczności) był istotnie większy w przypadku balonika powlekanego lekiem niż w przypadku standardowego balonu do plastyki naczyń (65,2% w porównaniu z 52,6%, p = 0,02) (tabela 2). W analizie przeżycia Kaplana-Meiera z wcześniejszym opisem (ryc. i tabela S5 w dodatkowym dodatku) częstość drożności pierwotnej była również istotnie większa w przypadku balonika powlekanego lekiem niż w przypadku standardowego balonu do plastyki naczyń po 12 miesiącach (73,5% vs. 56,8%, P <0,001).
Ryc. 2. Rycina 2. Krzywe Kaplana-Meiera dla bezpieczeństwa wyniku złożonego po 12 miesiącach. Wynik bezpieczeństwa był połączeniem wolności od zgonu okołooperacyjnego z dowolnej przyczyny (? 30 dni po zabiegu) i wolności po 12 miesiącach od kończyny amputacja, rewaskularyzacja kończyny czołowej lub śmierć związana z kończ yną indeksową.
W odniesieniu do pierwszorzędowego złożonego punktu końcowego bezpieczeństwa, odsetek pacjentów bez zgonu okołooperacyjnego z dowolnej przyczyny lub po 12 miesiącach od amputacji kończyny czołowej, reinterpretacji kończyny indeksowej i śmierci związanej z kończyną wskaźnikową wynosił 83,9% w leku w grupie standardowej, w porównaniu z 79,0%, w standardowej grupie z angioplastyką, która spełniała wcześniej określone kryterium nie gorsze (P = 0,005 dla nie gorszej jakości) (Tabela 2). W analizie przeżycia Kaplana-Meiera z wcześniejszym opisem (ryc. 2 i tabela S6 w dodatku uzupełniającym) częstość przeżycia wolnego od zdarzeń po 12 miesiącach nie różniła się istotnie między grupą, której podawano lek, a standardową grupą angioplastyki ( 86,7% i 81,5% odpowiednio, P = 0,005 dla nie gorszej jakości).
Analizy wrażliwości przeprowadzono w celu oceny wpływu różnych założeń dotyczących brakujących danych pu nktów końcowych na podstawowe wyniki skuteczności i bezpieczeństwa [przypisy: apteka dyżurna stargard, przychodnia bilcza, burczenie przelewanie w brzuchu ]

 1. Marcelina
  15 stycznia 2019

  Widzę lekką poprawę

 2. Dropkick
  17 stycznia 2019

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: rehabilitacja kregoslupa[…]

 3. Oskar
  19 stycznia 2019

  Udar mozgu, czyli wylew nie jest diagnozowany w Polsce

 4. Barbara
  21 stycznia 2019

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: stomatolog Warszawa[…]

 5. Swampmasher
  23 stycznia 2019

  skarżę się od paru lat na bóle głowy

Powiązane tematy z artykułem: apteka dyżurna stargard burczenie przelewanie w brzuchu przychodnia bilcza

Posted by on 6 września 2019

Sukces proceduralny był podobny w dwóch grupach terapeutycznych (88,9% z balonem powlekanym lekiem i 86,8% ze standardową angioplastyką, P = 0,50); jednakże zaobserwowano pewne różnice proceduralne (tabela S4 w dodatkowym dodatku). Tymczasowe umieszczanie stentu obserwowano rzadziej w grupie z balonem powleczonym lekiem, niż w grupie standardowej angioplastyki (2,5% w porównaniu z 6,9%, P = 0,02). Nie było istotnej różnicy między wskaźnikami embolizacji między grupami; wskaźniki zatorowości proceduralnej wynosiły 0,6% w grupie leczonej balonem i 1,9% w grupie standardowej angioplastyki (P = 0,21). Podstawowa skuteczność i bezpieczeństwo
Tabela 2. Tabela 2. Pierwotne i wtórne punkty końcowe. Rysunek 1. Rycina 1. Krzywe Kaplana-Meiera dla drożności pierwotnej po 12 miesiącu. Drożność potrójną zdefiniowano jako brak restenozy docelowej (zdefiniowanej przez orzecznictwo rdzeniowo-laboratoryjne) i rewaskularyzacja typu cel-uszkodzenie (o rzekana przez komitet ds. zdarzeń klinicznych).
Odsetek pacjentów z pierwotną drożnością po 12 miesiącach (główny punkt końcowy skuteczności) był istotnie większy w przypadku balonika powlekanego lekiem niż w przypadku standardowego balonu do plastyki naczyń (65,2% w porównaniu z 52,6%, p = 0,02) (tabela 2). W analizie przeżycia Kaplana-Meiera z wcześniejszym opisem (ryc. i tabela S5 w dodatkowym dodatku) częstość drożności pierwotnej była również istotnie większa w przypadku balonika powlekanego lekiem niż w przypadku standardowego balonu do plastyki naczyń po 12 miesiącach (73,5% vs. 56,8%, P <0,001).
Ryc. 2. Rycina 2. Krzywe Kaplana-Meiera dla bezpieczeństwa wyniku złożonego po 12 miesiącach. Wynik bezpieczeństwa był połączeniem wolności od zgonu okołooperacyjnego z dowolnej przyczyny (? 30 dni po zabiegu) i wolności po 12 miesiącach od kończyny amputacja, rewaskularyzacja kończyny czołowej lub śmierć związana z kończ yną indeksową.
W odniesieniu do pierwszorzędowego złożonego punktu końcowego bezpieczeństwa, odsetek pacjentów bez zgonu okołooperacyjnego z dowolnej przyczyny lub po 12 miesiącach od amputacji kończyny czołowej, reinterpretacji kończyny indeksowej i śmierci związanej z kończyną wskaźnikową wynosił 83,9% w leku w grupie standardowej, w porównaniu z 79,0%, w standardowej grupie z angioplastyką, która spełniała wcześniej określone kryterium nie gorsze (P = 0,005 dla nie gorszej jakości) (Tabela 2). W analizie przeżycia Kaplana-Meiera z wcześniejszym opisem (ryc. 2 i tabela S6 w dodatku uzupełniającym) częstość przeżycia wolnego od zdarzeń po 12 miesiącach nie różniła się istotnie między grupą, której podawano lek, a standardową grupą angioplastyki ( 86,7% i 81,5% odpowiednio, P = 0,005 dla nie gorszej jakości).
Analizy wrażliwości przeprowadzono w celu oceny wpływu różnych założeń dotyczących brakujących danych pu nktów końcowych na podstawowe wyniki skuteczności i bezpieczeństwa [przypisy: apteka dyżurna stargard, przychodnia bilcza, burczenie przelewanie w brzuchu ]

 1. Marcelina
  15 stycznia 2019

  Widzę lekką poprawę

 2. Dropkick
  17 stycznia 2019

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: rehabilitacja kregoslupa[…]

 3. Oskar
  19 stycznia 2019

  Udar mozgu, czyli wylew nie jest diagnozowany w Polsce

 4. Barbara
  21 stycznia 2019

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: stomatolog Warszawa[…]

 5. Swampmasher
  23 stycznia 2019

  skarżę się od paru lat na bóle głowy

Powiązane tematy z artykułem: apteka dyżurna stargard burczenie przelewanie w brzuchu przychodnia bilcza