Posted by on 7 września 2019

Leczenie choroby tętnic obwodowych za pomocą przezskórnej angioplastyki śródnabłonkowej jest ograniczone występowaniem odrzutu i restenozy. Lekowane balony do angioplastyki dostarczają środki antyproliferacyjne bezpośrednio do tętnicy, potencjalnie poprawiając drożność naczyń przez zmniejszenie restenozy. Metody
W tej pojedynczo ślepej, randomizowanej próbie przeprowadzonej na 54 stanowiskach, przypisaliśmy, w stosunku 2: 1, 476 pacjentów z objawowym chromaniem przestankowym lub bólem niedokrwiennym, podczas gdy w spoczynku i angiograficznie istotnymi zmianami miażdżycowymi do angioplastyki z balonem powlekanym paklitakselem lub do standardowa angioplastyka. Pierwszorzędowym punktem końcowym skuteczności była pierwotna drożność zmiany docelowej po 12 miesiącach (zdefiniowana jako uwolnienie od restenozy binarnej lub od konieczności rewaskularyzacji z docelowym uszkodzeniem). Pierwszorzędowym punktem końcowym bezpieczeństwa było p ołączenie wolności od śmierci okołooperacyjnej z jakiejkolwiek przyczyny i wolności po 12 miesiącach od śmierci związanej z kończyną (tj. Śmierć od komplikacji medycznej związanej z kończyną), amputacja i reintervention.
Wyniki
Obie grupy były dobrze dopasowane w punkcie wyjściowym; 42,9% pacjentów miało cukrzycę, a 34,7% było palaczami. Po 12 miesiącach częstość drożności pierwotnej u pacjentów, którzy przeszli angioplastykę z balonem pokrytym lekiem była wyższa niż u pacjentów po konwencjonalnej angioplastyce (65,2% w porównaniu z 52,6%, p = 0,02). Odsetek pacjentów nieobciążonych pierwotnymi zdarzeniami bezpieczeństwa wyniósł 83,9% z balonem powlekanym lekiem i 79,0% ze standardową angioplastyką (P = 0,005 dla nie gorszej jakości). Nie stwierdzono znaczących różnic między grupami w wynikach funkcjonalnych lub w częstości zgonów, amputacji, zakrzepicy lub ponownych interwencjach.
Wnioski
Wśród pacjen tów z objawową femoropoplitealną chorobą tętnic obwodowych przezskórna angioplastyka jelitowa z balonem powlekanym paklitakselem dała wskaźnik drożności pierwotnej po 12 miesiącach, który był wyższy niż częstość z angioplastyką ze standardowym balonem. Balon powlekany lekiem nie był gorszy niż standardowy balon pod względem bezpieczeństwa. (Finansowane przez Lutonix-Bard; LEVANT 2 ClinicalTrials.gov number, NCT01412541.)
Wprowadzenie
Choroba miażdżycowa w tętnicach udowych i podkolanowych (femopopluminalnych) upośledza perfuzję nóg i stóp. Chociaż leczenie przezskórną angioplastyką śródnabłonkową jest skuteczne w początkowym przywracaniu przepływu krwi, restenoza od odrzutu statku i rozrost neointimy występuje u ponad 60% pacjentów w ciągu roku po procedurze.1 Stenty działają jak rusztowania, aby zapobiec odrzutowi i zmniejszyć częstość nawrotów 2-9, ale stała obecność protezy wewnątrznaczyniowej może ograniczać k olejne opcje terapeutyczne [przypisy: wlewnik do lewatywy, apteka dyżurna stargard, krajmed warszawa ]

 1. 101
  13 stycznia 2019

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu spalacz tłuszczu[…]

 2. Ksawery
  15 stycznia 2019

  Witam, tydzień temu wykryto mi niedoczynność tarczycy a mianowicie TSH 5,620

 3. Sara
  17 stycznia 2019

  Article marked with the noticed of: palarnia kawy[…]

 4. Olga
  19 stycznia 2019

  Zawiera wsobie nie tylko wapń ale także witamine d

 5. Wiktor
  21 stycznia 2019

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu kręgozmyk[…]

 6. Małgorzata
  23 stycznia 2019

  Mam zapalenie płuc od 5-ciu lat, lekarze są bezsilni.

Powiązane tematy z artykułem: apteka dyżurna stargard krajmed warszawa wlewnik do lewatywy

Posted by on 7 września 2019

Leczenie choroby tętnic obwodowych za pomocą przezskórnej angioplastyki śródnabłonkowej jest ograniczone występowaniem odrzutu i restenozy. Lekowane balony do angioplastyki dostarczają środki antyproliferacyjne bezpośrednio do tętnicy, potencjalnie poprawiając drożność naczyń przez zmniejszenie restenozy. Metody
W tej pojedynczo ślepej, randomizowanej próbie przeprowadzonej na 54 stanowiskach, przypisaliśmy, w stosunku 2: 1, 476 pacjentów z objawowym chromaniem przestankowym lub bólem niedokrwiennym, podczas gdy w spoczynku i angiograficznie istotnymi zmianami miażdżycowymi do angioplastyki z balonem powlekanym paklitakselem lub do standardowa angioplastyka. Pierwszorzędowym punktem końcowym skuteczności była pierwotna drożność zmiany docelowej po 12 miesiącach (zdefiniowana jako uwolnienie od restenozy binarnej lub od konieczności rewaskularyzacji z docelowym uszkodzeniem). Pierwszorzędowym punktem końcowym bezpieczeństwa było p ołączenie wolności od śmierci okołooperacyjnej z jakiejkolwiek przyczyny i wolności po 12 miesiącach od śmierci związanej z kończyną (tj. Śmierć od komplikacji medycznej związanej z kończyną), amputacja i reintervention.
Wyniki
Obie grupy były dobrze dopasowane w punkcie wyjściowym; 42,9% pacjentów miało cukrzycę, a 34,7% było palaczami. Po 12 miesiącach częstość drożności pierwotnej u pacjentów, którzy przeszli angioplastykę z balonem pokrytym lekiem była wyższa niż u pacjentów po konwencjonalnej angioplastyce (65,2% w porównaniu z 52,6%, p = 0,02). Odsetek pacjentów nieobciążonych pierwotnymi zdarzeniami bezpieczeństwa wyniósł 83,9% z balonem powlekanym lekiem i 79,0% ze standardową angioplastyką (P = 0,005 dla nie gorszej jakości). Nie stwierdzono znaczących różnic między grupami w wynikach funkcjonalnych lub w częstości zgonów, amputacji, zakrzepicy lub ponownych interwencjach.
Wnioski
Wśród pacjen tów z objawową femoropoplitealną chorobą tętnic obwodowych przezskórna angioplastyka jelitowa z balonem powlekanym paklitakselem dała wskaźnik drożności pierwotnej po 12 miesiącach, który był wyższy niż częstość z angioplastyką ze standardowym balonem. Balon powlekany lekiem nie był gorszy niż standardowy balon pod względem bezpieczeństwa. (Finansowane przez Lutonix-Bard; LEVANT 2 ClinicalTrials.gov number, NCT01412541.)
Wprowadzenie
Choroba miażdżycowa w tętnicach udowych i podkolanowych (femopopluminalnych) upośledza perfuzję nóg i stóp. Chociaż leczenie przezskórną angioplastyką śródnabłonkową jest skuteczne w początkowym przywracaniu przepływu krwi, restenoza od odrzutu statku i rozrost neointimy występuje u ponad 60% pacjentów w ciągu roku po procedurze.1 Stenty działają jak rusztowania, aby zapobiec odrzutowi i zmniejszyć częstość nawrotów 2-9, ale stała obecność protezy wewnątrznaczyniowej może ograniczać k olejne opcje terapeutyczne [przypisy: wlewnik do lewatywy, apteka dyżurna stargard, krajmed warszawa ]

 1. 101
  13 stycznia 2019

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu spalacz tłuszczu[…]

 2. Ksawery
  15 stycznia 2019

  Witam, tydzień temu wykryto mi niedoczynność tarczycy a mianowicie TSH 5,620

 3. Sara
  17 stycznia 2019

  Article marked with the noticed of: palarnia kawy[…]

 4. Olga
  19 stycznia 2019

  Zawiera wsobie nie tylko wapń ale także witamine d

 5. Wiktor
  21 stycznia 2019

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu kręgozmyk[…]

 6. Małgorzata
  23 stycznia 2019

  Mam zapalenie płuc od 5-ciu lat, lekarze są bezsilni.

Powiązane tematy z artykułem: apteka dyżurna stargard krajmed warszawa wlewnik do lewatywy