Posted by on 20 września 2018

W rozpoznaniu raka dolnej części okrężnicy esowatej dopomaga badanie wziernikowaniem. W początkowym okresie jest bardzo znamienna znaczna ograniczona bladość błony śluzowej z wyraźnym jej obrzmieniem. Rozwinięty rak przedstawia się w polu wziernikowym jako twór kalafiorowaty, polipowaty; szaro-żółtawy, krwawiący i ropiejący. Błona śluzowa poza obrębem rozpadającego się raka okazuje często cechy zapalne, zwłaszcza poniżej raka. Rozpoznaniu może dopomóc badanie histopatologiczne kawałeczka podejrzanej tkanki, wyciętego przy użyciu rektoroanoskopu. Rak usadowiony w okrężnicy esowatej o 35 cm powyżej odbytu nie jest dostępny badaniu wziernikowaniem. Jest on mało prawdopodobny, jeżeli błona śluzowa dolnej części okrężnicy jest niezmieniona, natomiast w błonie śluzowej odbytnicy stwierdza się równocześnie zmiany zapalne. Przynależność wyczuwalnego guza do jelit określa się na podstawie cech guza oraz badaniem radiologicznym. Rozpoznanie różnicowe między rakiem kątnicy a guzem gruźliczym krętniczo-kątniczym . Rokowanie. Choroba trwa od l roku do 3 lat i wiedzie do zejścia śmiertelnego. [patrz też: przychodnia bytom, vacu activ przeciwwskazania, psychoterapia śląsk ]

Powiązane tematy z artykułem: przychodnia bytom psychoterapia śląsk vacu activ przeciwwskazania

Posted by on 20 września 2018

W rozpoznaniu raka dolnej części okrężnicy esowatej dopomaga badanie wziernikowaniem. W początkowym okresie jest bardzo znamienna znaczna ograniczona bladość błony śluzowej z wyraźnym jej obrzmieniem. Rozwinięty rak przedstawia się w polu wziernikowym jako twór kalafiorowaty, polipowaty; szaro-żółtawy, krwawiący i ropiejący. Błona śluzowa poza obrębem rozpadającego się raka okazuje często cechy zapalne, zwłaszcza poniżej raka. Rozpoznaniu może dopomóc badanie histopatologiczne kawałeczka podejrzanej tkanki, wyciętego przy użyciu rektoroanoskopu. Rak usadowiony w okrężnicy esowatej o 35 cm powyżej odbytu nie jest dostępny badaniu wziernikowaniem. Jest on mało prawdopodobny, jeżeli błona śluzowa dolnej części okrężnicy jest niezmieniona, natomiast w błonie śluzowej odbytnicy stwierdza się równocześnie zmiany zapalne. Przynależność wyczuwalnego guza do jelit określa się na podstawie cech guza oraz badaniem radiologicznym. Rozpoznanie różnicowe między rakiem kątnicy a guzem gruźliczym krętniczo-kątniczym . Rokowanie. Choroba trwa od l roku do 3 lat i wiedzie do zejścia śmiertelnego. [patrz też: przychodnia bytom, vacu activ przeciwwskazania, psychoterapia śląsk ]

Powiązane tematy z artykułem: przychodnia bytom psychoterapia śląsk vacu activ przeciwwskazania