Miesien napinacz podniebienia miekkiego

Cze. 28, 2019 by

Mięsień napinacz podniebienia miękkiego (m. tensor ueli palatini) ma gałązki ruchowe od nerwu trójdzielnego przez nerw skrzydłowy wewnętrzny (n. pterygoideus int. ), a reszta mięśni podniebienia otrzymuje gałązki od splotu

Minimalne stezenia cial potrzebnych do odczuwania pewnego smaku sa indywidualnie rózne

Cze. 27, 2019 by

Minimalne stężenia ciał potrzebnych do odczuwania pewnego smaku są indywidualnie różne. Do odczuwania smaku cukru potrzeba od 3-58 mg cukru, dla soli kuchennej od 1 do. 3ó mg, dla kwasu

Przyczyny zylakowatosci zyl odbytniczych

Cze. 25, 2019 by

Bardzo podejrzane co do raka jelit sa takze przypadki nawet jednorazowego krwawienia jelitowego

Cze. 21, 2019 by

Wprawdzie w przebiegu raka jelit zdarzają się krwawienia i we wczesnym okresie, wtenczas są one jednak nieznaczne i krew zazwyczaj jest tak zmieszana z masami kałowymi, że chory jej nie

UCHYLKI JELITA

Cze. 18, 2019 by

UCHYŁKI JELITA (DIVERTICULA INTESTINI) Prócz dwunastnicy oraz dolnej części jelita krętego, gdzie napotyka się czasami uchyłek Meckela uchyłki spostrzega się także w innych częściach jelita, zwłaszcza w okrężnicy esowatej, natomiast

Califf dla FDA AD 2

Cze. 18, 2019 by

New York Times. 19 września 2015 r. (www.nytimes.com/2015/09/20/health/fda-nominee-califfs-ties-to-drug-industry-raise-questions.html). 5.

Polaczone przez X mutacje TEX11, zatrzymanie mejotyczne i azoospermia u nieplodnych mezczyzn AD 6

Cze. 17, 2019 by

Ta delecja genomowa w ramce przewiduje białko pozbawione 79 aminokwasów w wysoce konserwatywnej domenie sporulacji SPO22 (ZIP4) (Figura 2C). Szukaj mutacji TEX11 Ponieważ wykazano, że delecja powoduje utratę funkcji TEX11,

Próba balonu powlekanego Paclitaxelem w leczeniu choroby tetnicopiersia AD 5

Cze. 15, 2019 by

Pierwotna drożność (główny punkt końcowy skuteczności) została obliczona przy użyciu testu chi-kwadrat współczynnika wiarygodności asymptotycznego dla nierówności proporcji dwumianowych (test dwustronny, z poziomem alfa 0,05). Pierwotny złożony bezpieczny punkt końcowy

Niwolumab w porównaniu z docetakselem w zaawansowanym raku płuca o niedrobnokomórkowym raku płaskonabłonkowym cd..

Cze. 10, 2019 by

Krzywe przeżycia dla każdej grupy leczenia oszacowano za pomocą metody Kaplana-Meiera. Wskaźniki przeżycia pochodzą z szacunków Kaplana-Meiera. Obiektywne wskaźniki odpowiedzi porównano z użyciem dwustronnego, rozwarstwionego testu Cochrana-Mantela-Haenszela, z dokładnymi 95%

Niwolumab w porównaniu z docetakselem w zaawansowanym raku płuca o niedrobnokomórkowym raku płaskonabłonkowym cd 8

Cze. 9, 2019 by

Retrospektywny przegląd niedawnych danych US Medicare wskazuje, że przeżycie jest nadal słabe u pacjentów otrzymujących II linię leczenia NSCLC z płaskonabłonkowym obrazem, z medianą całkowitego przeżycia 6,4 miesiąca i współczynnikiem