Walka o reformę – Wyzwania i nadzieje na kompleksowe ustawodawstwo w zakresie opieki zdrowotnej ad

Wrz. 1, 2019 by

Niezależnie od tego, czy ustawodawcy preferują opiekę podstawową poprzez obniżenie opłat Medicare dla specjalistów, to kwestia otwarta i kontrowersyjna, która podzieliłaby zawód lekarza i być może zagroziłaby reformom. W listopadzie

Zmiany w częstości występowania i okresach bez ubezpieczenia ad 5

Wrz. 1, 2019 by

Prawdopodobieństwo, że osoby z nieubezpieczonym okresem uzyskają prywatne ubezpieczenie w ciągu 24 miesięcy zmniejszyło się o 6 punktów procentowych w latach 1983-1986 (65,2%) do 2001-2004 (59,2%) (P <0,001). Nastąpiło jednak

Zmiany w częstości występowania i okresach bez ubezpieczenia cd

Wrz. 1, 2019 by

Dla każdego nieubezpieczonego okresu w ankietach SIPP z lat 1983-1986 i 2001-2004 oszacowaliśmy model ryzyka konkurencyjnego dla uzyskania publicznego lub prywatnego zasięgu. Zmienna zależna była jedną z trzech grup ubezpieczeniowych:

Chirurgia pomostowania wieńcowego z lub bez chirurgicznej rekonstrukcji komorowej ad 6

Wrz. 1, 2019 by

Średni wskaźnik końcowej objętości skurczowej u pacjentów poddanych CABG zmniejszył się średnio o 5 ml na metr kwadratowy, z 82 do 77 ml na metr kwadratowy (redukcja o 6%). W

Chirurgia pomostowania wieńcowego z lub bez chirurgicznej rekonstrukcji komorowej ad 5

Wrz. 1, 2019 by

Porównywanie pośrednie między badanymi grupami było monitorowane przy użyciu dwustronnych, symetrycznych granic O Brien-Fleming generowanych z podejściem funkcji wydatków alfa do testowania grupowego.21,22 Wartość AP 0,05 lub mniej była uważana

Stowarzyszenie mutacji HTRA1 i rodzinnej niedokrwiennej móżdżkowej choroby niedrobnokomórkowej ad 8

Wrz. 1, 2019 by

Panele od E do L pokazują obrazy małych tętnic mózgowych uzyskanych podczas autopsji od Temat II-1, Rodzina 6, który był homozygotyczny pod względem mutacji R302X. Występowała wyraźna proliferacja błony wewnętrznej

Niwolumab w porównaniu z docetakselem w zaawansowanym raku płuca o niedrobnokomórkowym raku płaskonabłonkowym cd 8

Wrz. 1, 2019 by

Retrospektywny przegląd niedawnych danych US Medicare wskazuje, że przeżycie jest nadal słabe u pacjentów otrzymujących II linię leczenia NSCLC z płaskonabłonkowym obrazem, z medianą całkowitego przeżycia 6,4 miesiąca i współczynnikiem

Niwolumab w porównaniu z docetakselem w zaawansowanym raku płuca o niedrobnokomórkowym raku płaskonabłonkowym cd 7

Wrz. 1, 2019 by

W grupie niwolumabu u 7% pacjentów występowały ciężkie przypadki z każdej grupy wiekowej, u 2% występowały ciężkie przypadki stopnia 3. lub 4., a u żadnego nie występowały ciężkie epizody stopnia