Rozwiniety rak przedstawia sie w polu wziernikowym jako twór kalafiorowaty, polipowaty

Gru. 20, 2018 by

W rozpoznaniu raka dolnej części okrężnicy esowatej dopomaga badanie wziernikowaniem. W początkowym okresie jest bardzo znamienna znaczna ograniczona bladość błony śluzowej z wyraźnym jej obrzmieniem. Rozwinięty rak przedstawia się w

Pierwotny rak wyrostka nalezy do rzadkosci

Gru. 20, 2018 by

O wiele częściej spotyka się wtórne nacieczenie rakowe ścian wyrostka w przypadkach raka narządu sąsiedniego, np. kątnicy, jajnika, macicy, a także w przypadkach uogólnionego zrakowacenia całej otrzewnej. Cechą charakterystyczną raków

Rakowiak przedstawia sie jako g u z wielkosci ziarnka prosa do rozmiaru wisni

Gru. 18, 2018 by

W przeciwieństwie do rakowiaka jelita cienkiego, w wyrostku robaczkowym spotyka się zazwyczaj tylko jednego rakowiaka. W większości przypadków obok rakowiaka wyrostka stwierdza się ostre, rzadziej przewlekłe zapalenie wyrostka. Rakowiak przedstawia

Próba balonu powlekanego Paclitaxelem w leczeniu choroby tetnicopiersia AD 8

Gru. 14, 2018 by

Wynik ten kontrastuje z wynikami kilku mniejszych prób powlekanych lekiem balonów do plastyki naczyń, w których zaobserwowano znaczące różnice w rewaskularyzacji docelowej. 20-22 Kilka czynników może przyczynić się do wyjaśnienia