Mozliwosc wykonania zabiegu doszczetnego zalezy od rozmiarów raka

Gru. 20, 2018 by

Leczenie polega na usunięciu zrakowaciałej części jelita razem z krezką i z zrakowaciałymi węzłami chłonnymi po uprzednim przygotowaniu chorego przez co najmniej 3-7 dni. Możliwość wykonania zabiegu doszczętnego zależy od

Rakowiak przedstawia sie jako g u z wielkosci ziarnka prosa do rozmiaru wisni

Gru. 18, 2018 by

W przeciwieństwie do rakowiaka jelita cienkiego, w wyrostku robaczkowym spotyka się zazwyczaj tylko jednego rakowiaka. W większości przypadków obok rakowiaka wyrostka stwierdza się ostre, rzadziej przewlekłe zapalenie wyrostka. Rakowiak przedstawia

Klasyfikator oskrzelowy genomiczny do diagnostycznej oceny raka płuca cd..

Gru. 12, 2018 by

Spośród tych badań bronchoskopowych 272 (43%, przedział ufności 95% [CI], 39 do 46) były niedodiagnostyczne, w tym u 120 z 487 pacjentów (25%, 95% CI, 21 do 29), u których

Wpływ Artesunate-Amodiachine na śmiertelność związaną z chorobą wirusową Ebola.

Gru. 11, 2018 by

Niektóre wytyczne zalecają opartą na artemisininach kombinację artemeteru i lumefantryny jako pierwszego wyboru terapii ze względu na obawy o potencjalne toksyczne działanie amodiachiny w wątrobie w pierwotnej kombinacji alternatywnej, artesunate-amodiachine.