Posted by on 21 września 2018

Takie stolce często są bardzo cuchnące. Zwłaszcza dotyczy to raka odbytnicy. Gdy rak dojdzie do pewnych rozmiarów, to może stać się wyczuwalny stale lub już to wyczuwalny, już to niewyczuwalny, jak zresztą i inne guzy narządów brzusznych, zależnie od stopnia wzdęcia brzucha, wypełnienia jelit itd. Guz wyczuwalny może być większy niż istotny guz rakowy, zależnie od przylegających do niego mas kałowych zalegających w pętlach jelit, zwłaszcza gdy powstają kamienie kałowe. Guz rakowy może stać się niewyczuwalny, gdy brzuch bada się przy napięciu tłoczni brzusznej, a więc gdy badany unosi górną część tułowia. Guz rakowy jelit wyczuwa się na przebiegu rzutu przeważnie okrężnicy, najczęściej (poza odbytnicą) w prawym lub lewym dole biodrowym brzucha albo podżebrzach w miejscu rzutu zgięć okrężnicy. Guz zwykle rośnie równomiernie we wszystkich kierunkach. Guzy, usadowione w górnej części dwunastnicy, w jelicie cienkim, w kątnicy, w okrężnicy poprzecznej i esowatej nie mają prawie zupełnie osiowej ruchomości oddechowej, natomiast okazują ruchomość palpacyjną i zależnie od zmiany położenia ciała, jeżeli nie są zrosłe z narządem, który nie ma tej ruchomości. Natomiast przypadki raka dolnej części, dwunastnicy oraz okrężnicy wstępującej i zstępującej są nieruchome lub bardzo mało ruchome. [przypisy: rakowiak wyrostka robaczkowego, psychiatra poznan, nerw językowy ]

Powiązane tematy z artykułem: mięsak jelita cienkiego nerw językowy rakowiak wyrostka robaczkowego

Posted by on 21 września 2018

Takie stolce często są bardzo cuchnące. Zwłaszcza dotyczy to raka odbytnicy. Gdy rak dojdzie do pewnych rozmiarów, to może stać się wyczuwalny stale lub już to wyczuwalny, już to niewyczuwalny, jak zresztą i inne guzy narządów brzusznych, zależnie od stopnia wzdęcia brzucha, wypełnienia jelit itd. Guz wyczuwalny może być większy niż istotny guz rakowy, zależnie od przylegających do niego mas kałowych zalegających w pętlach jelit, zwłaszcza gdy powstają kamienie kałowe. Guz rakowy może stać się niewyczuwalny, gdy brzuch bada się przy napięciu tłoczni brzusznej, a więc gdy badany unosi górną część tułowia. Guz rakowy jelit wyczuwa się na przebiegu rzutu przeważnie okrężnicy, najczęściej (poza odbytnicą) w prawym lub lewym dole biodrowym brzucha albo podżebrzach w miejscu rzutu zgięć okrężnicy. Guz zwykle rośnie równomiernie we wszystkich kierunkach. Guzy, usadowione w górnej części dwunastnicy, w jelicie cienkim, w kątnicy, w okrężnicy poprzecznej i esowatej nie mają prawie zupełnie osiowej ruchomości oddechowej, natomiast okazują ruchomość palpacyjną i zależnie od zmiany położenia ciała, jeżeli nie są zrosłe z narządem, który nie ma tej ruchomości. Natomiast przypadki raka dolnej części, dwunastnicy oraz okrężnicy wstępującej i zstępującej są nieruchome lub bardzo mało ruchome. [przypisy: rakowiak wyrostka robaczkowego, psychiatra poznan, nerw językowy ]

Powiązane tematy z artykułem: mięsak jelita cienkiego nerw językowy rakowiak wyrostka robaczkowego