Posted by on 19 września 2018

U mężczyzn mięsak jelit bywa częściej niż u kobiet. Mięsak jelita zdarza się w każdym okresie życia, największa częstość przypada jednak na wiek średni (od 30 do 40 roku życia). W Zakładzie Anatomii Patologicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego na 47000 (okrągło) sekcji, wykonanych w latach 1894-1937, pierwotnego mięsaka jelit znaleziono tylko w 12 przypadkach (Marian Wodziński). W 8 przypadkach, zatem w 67%, mięsak był usadowiony w [elicie, cienkim; w jednym w kątnicy, w jednym w całym jelicie grubym od zastawki okrężnicy do odbytnicy, zajmując równocześnie końcową część jelita- krętego, w 2 w jelicie czczym. W 7 przypadkach mięsak dotyczył mężczyzn, w 4 kobiet. Co po wieku, to 2 przypadki przypadają na pierwszy dziesiątek lat, jeden na drugi dziesiątek, 3 na trzeci, 3 na piąty i jeden na siódmy, Anatomia patologiczna. Mięsaki pierwotne jelit występują w postaci rozlanych nacieków ściany jelita lub jako guzy rosnące ku światłu jelita albo na zewnątrz, czasami uszypułowane. Najczęściej są to mięsaki okrągłokomórkowe i limfatyczne. [patrz też: przychodnia bytom, przetoka odbytniczo pochwowa, endometrioza na jajniku ]

Powiązane tematy z artykułem: endometrioza na jajniku przetoka odbytniczo pochwowa przychodnia bytom

Posted by on 19 września 2018

U mężczyzn mięsak jelit bywa częściej niż u kobiet. Mięsak jelita zdarza się w każdym okresie życia, największa częstość przypada jednak na wiek średni (od 30 do 40 roku życia). W Zakładzie Anatomii Patologicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego na 47000 (okrągło) sekcji, wykonanych w latach 1894-1937, pierwotnego mięsaka jelit znaleziono tylko w 12 przypadkach (Marian Wodziński). W 8 przypadkach, zatem w 67%, mięsak był usadowiony w [elicie, cienkim; w jednym w kątnicy, w jednym w całym jelicie grubym od zastawki okrężnicy do odbytnicy, zajmując równocześnie końcową część jelita- krętego, w 2 w jelicie czczym. W 7 przypadkach mięsak dotyczył mężczyzn, w 4 kobiet. Co po wieku, to 2 przypadki przypadają na pierwszy dziesiątek lat, jeden na drugi dziesiątek, 3 na trzeci, 3 na piąty i jeden na siódmy, Anatomia patologiczna. Mięsaki pierwotne jelit występują w postaci rozlanych nacieków ściany jelita lub jako guzy rosnące ku światłu jelita albo na zewnątrz, czasami uszypułowane. Najczęściej są to mięsaki okrągłokomórkowe i limfatyczne. [patrz też: przychodnia bytom, przetoka odbytniczo pochwowa, endometrioza na jajniku ]

Powiązane tematy z artykułem: endometrioza na jajniku przetoka odbytniczo pochwowa przychodnia bytom