Posted by on 21 września 2018

W okresie późniejszym choroby chorzy dostają w pewnych odstępach czasu gwałtownych bólów kurczowych w brzuchu, połączonych z wyraźnym stawianiem się części jelit leżących dośrodkowo. Stawianie się stwierdza się początkowo tylko obmacywaniem, a z czasem także i oglądaniem brzucha. W czasie napadu silnych bólów stwierdza się zazwyczaj także przelewanie i kruczenie, zależne od przechodzenia zawartości jelitowej przez zwężoną pętlę jelitową. Chwilowe całkowite zatkanie zwężonego miejsca może wieść do objawów niedrożności jelit. Zwężenie może być tak znaczne, że grubość stolca nie przekracza grubości cienkiego ołówka. Mechaniczne podrażnienie powierzchni rakowej zawartością jelitową wiedzie do niewielkich krwawień, dających się wykryć badaniem kału do krwi utajonej, ustawiczne zaś podrażnienie jelita doprowadzającego wywołuje powstanie w nim nieżytu. Gdy do tego dołączy się jeszcze rozpad raka, to w stolcach prócz śluzu i krwi można stwierdzić także ropę i, wprawdzie, wyjątkowo rzadko cząstki nowotworu. Jeżeli rak jest usadowiony w górnej części jelita, to śluz, krew i ropa są dobrze zmieszane z kałem, czasami jednak zostają przetrawione w dalszych odcinkach jelita. Większych krwotoków w przypadkach raka jelit przeważnie nie ma. Nieżyt jelit silniejszego stopnia oraz znaczniejszy rozpad raka objawiają się zwykle biegunkami. Jeżeli stolce zawierają obficie śluz i ropę oraz krew, to przypominają stolce wrzodziejącego zapalenia okrężnicy oraz przewlekłej czerwonki. [podobne: przetoka odbytniczo pochwowa, problemy z pamięcią u dzieci choroby, reh med ]

Powiązane tematy z artykułem: problemy z pamięcią u dzieci choroby przetoka odbytniczo pochwowa reh med

Posted by on 21 września 2018

W okresie późniejszym choroby chorzy dostają w pewnych odstępach czasu gwałtownych bólów kurczowych w brzuchu, połączonych z wyraźnym stawianiem się części jelit leżących dośrodkowo. Stawianie się stwierdza się początkowo tylko obmacywaniem, a z czasem także i oglądaniem brzucha. W czasie napadu silnych bólów stwierdza się zazwyczaj także przelewanie i kruczenie, zależne od przechodzenia zawartości jelitowej przez zwężoną pętlę jelitową. Chwilowe całkowite zatkanie zwężonego miejsca może wieść do objawów niedrożności jelit. Zwężenie może być tak znaczne, że grubość stolca nie przekracza grubości cienkiego ołówka. Mechaniczne podrażnienie powierzchni rakowej zawartością jelitową wiedzie do niewielkich krwawień, dających się wykryć badaniem kału do krwi utajonej, ustawiczne zaś podrażnienie jelita doprowadzającego wywołuje powstanie w nim nieżytu. Gdy do tego dołączy się jeszcze rozpad raka, to w stolcach prócz śluzu i krwi można stwierdzić także ropę i, wprawdzie, wyjątkowo rzadko cząstki nowotworu. Jeżeli rak jest usadowiony w górnej części jelita, to śluz, krew i ropa są dobrze zmieszane z kałem, czasami jednak zostają przetrawione w dalszych odcinkach jelita. Większych krwotoków w przypadkach raka jelit przeważnie nie ma. Nieżyt jelit silniejszego stopnia oraz znaczniejszy rozpad raka objawiają się zwykle biegunkami. Jeżeli stolce zawierają obficie śluz i ropę oraz krew, to przypominają stolce wrzodziejącego zapalenia okrężnicy oraz przewlekłej czerwonki. [podobne: przetoka odbytniczo pochwowa, problemy z pamięcią u dzieci choroby, reh med ]

Powiązane tematy z artykułem: problemy z pamięcią u dzieci choroby przetoka odbytniczo pochwowa reh med