Posted by on 23 lipca 2018

Staramy się najpierw uzyskać dane co do miejsca i wysokości przeszkody za pomocą badania rentgenowskiego. Jeżeli nie ma otworu odbytu, przymocowujemy przylepcem w miejscu, w którym się ten otwór normalnie znajduje, małą markę z ołowiu, ujmujemy niemowlę za stopy i trzymamy głową w dół, żeby gazy zebrały się w uchyłku ślepym odbyt- nicy; rentgenogram wykonany w tej pozycji chorego wykazuje w obwodowym odcinku jelita pęcherz gazowy, który daje nam wskazówki co do umiejscowienia przeszkody i rozdęcia jelita. W przypadkach utrzymania się błony w obrębie odbytu (anus itnpelforatus) wystarcza nacięcie krzyżowe błony i wycięcie nożyczkami czterech strzępów. Jeżeli brak kanału odbytu, wycinamy płatek skóry na międzykroczu w miejscu odpowiadającym prawidłowemu położeniu otworu; spotykamy tam zazwyczaj małe wgłębienie. [patrz też: młyny kulowe, inhibitor korozji, wagi apteczne ]

Powiązane tematy z artykułem: inhibitor korozji młyny kulowe wagi apteczne

Posted by on 23 lipca 2018

Staramy się najpierw uzyskać dane co do miejsca i wysokości przeszkody za pomocą badania rentgenowskiego. Jeżeli nie ma otworu odbytu, przymocowujemy przylepcem w miejscu, w którym się ten otwór normalnie znajduje, małą markę z ołowiu, ujmujemy niemowlę za stopy i trzymamy głową w dół, żeby gazy zebrały się w uchyłku ślepym odbyt- nicy; rentgenogram wykonany w tej pozycji chorego wykazuje w obwodowym odcinku jelita pęcherz gazowy, który daje nam wskazówki co do umiejscowienia przeszkody i rozdęcia jelita. W przypadkach utrzymania się błony w obrębie odbytu (anus itnpelforatus) wystarcza nacięcie krzyżowe błony i wycięcie nożyczkami czterech strzępów. Jeżeli brak kanału odbytu, wycinamy płatek skóry na międzykroczu w miejscu odpowiadającym prawidłowemu położeniu otworu; spotykamy tam zazwyczaj małe wgłębienie. [patrz też: młyny kulowe, inhibitor korozji, wagi apteczne ]

Powiązane tematy z artykułem: inhibitor korozji młyny kulowe wagi apteczne