Posted by on 1 września 2019

Na podstawie niewielkiego, niezandomizowanego badania kliniczno-kontrolnego, 14 zasugerowano, że chirurgiczna rekonstrukcja komory, która jest wykonywana razem z CABG, może zmniejszyć częstość hospitalizacji i poprawić funkcję komory w większym stopniu niż sam CABG. Celem projektu Chirurgiczne leczenie niedokrwiennej niewydolności serca (STICH) było określenie roli kardiochirurgii w leczeniu pacjentów z niewydolnością serca i chorobą wieńcową.15,16 Jedną z dwóch głównych hipotez tej próby (Hipoteza 2) była że chirurgiczna rekonstrukcja komory, po dodaniu do CABG, zmniejszyłaby wskaźnik zgonu lub hospitalizacji z powodu zdarzenia sercowego w porównaniu z samym CABG.
Metody
Projekt badania
Przeprowadziliśmy wieloośrodkowe, niezaślepione, randomizowane badanie w 127 klinicznych ośrodkach w 26 krajach.15 Badanie zostało sponsorowane przez National Heart, Lung and Blood Institute (NHLBI) z National Institutes of Health. Dodatkowe wsparcie zapewnili Abbott Laboratories, Chase Medical i CV Therapeutics, które nie odgrywały żadnej roli w projektowaniu, prowadzeniu lub raportowaniu badania. Protokół próbny został opracowany przez autorów we współpracy z NHLBI i został zatwierdzony przez odpowiednią komisję do spraw kontroli instytucjonalnej lub komisję etyczną w każdym ośrodku badawczym. Operacje próbne, zarządzanie witryną i monitoring oraz gromadzenie i analiza danych były koordynowane przez Duke Clinical Research Institute. Nadzór zapewniała niezależna rada monitorująca dane i bezpieczeństwo. Komitet ds. Wydarzeń klinicznych, którego członkowie nie byli świadomi zadań grupy badawczej, zadecydował o najważniejszych wydarzeniach końcowych. Autorzy napisali manuskrypt i ręczyli za kompletność i dokładność danych oraz analiz.
Wybór pacjentów i losowanie
Rysunek 1. Rysunek 1. Rekrutacja i wyniki w hipotezach STICH i hipotezach 2. Kwalifikujący się pacjenci, którzy mieli frakcję wyrzutową wynoszącą 35% lub mniej i chorobę wieńcową, która była podatna na pomostowanie tętnic wieńcowych (CABG), stratyfikowano do randomizacji na podstawie kryteriów protokolarnych dotyczących kwalifikowalności do leczenia medycznego i chirurgicznej rekonstrukcji komorowej (SVR ). Pacjenci, którzy kwalifikowali się do leczenia z CABG lub bez, ale nie do CABG z SVR, zostali losowo przydzieleni w obrębie warstwy A. Dane od tych pacjentów są gromadzone w trwającym badaniu hipotezowym komponentu badania chirurgicznego leczenia niedokrwiennego niewydolności serca (STICH). Pacjenci, którzy kwalifikowali się do leczenia medycznego z lub bez CABG lub CABG z SVR zostali losowo przydzieleni w obrębie warstwy B. Pacjenci, którzy nie kwalifikowali się do leczenia medycznego samodzielnie, ale którzy kwalifikowali się do CABG lub CABG z SVR zostali losowo przydzieleni w obrębie warstwy C. Pacjenci w warstwie B i warstwie C, którzy zostali następnie losowo przydzieleni do CABG z lub bez SVR, włączono do kohorty 1000 pacjentów, która została oceniona w badaniu Hipoteza 2.
Pacjenci byli uprawnieni do włączenia do badania, jeśli mieli chorobę wieńcową, która była podatna na CABG i jeśli mieli frakcję wyrzutową lewej komory wynoszącą 35% lub mniej (Figura 1). Kryteriami wyłączającymi był niedawny zawał mięśnia sercowego, konieczność wymiany zastawki aortalnej, planowana przezskórna interwencja wieńcowa (PCI) i współistniejąca choroba niedokrwienna, powodująca oczekiwaną długość życia poniżej 3 lat
[więcej w: asumin forum, stilnox ulotka, traumon spray ]

 1. Criss Cross
  17 stycznia 2019

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: Ginekolog Rydułtowy[…]

 2. Grzegorz
  19 stycznia 2019

  Brednia brednię pogania

 3. Kajetan
  21 stycznia 2019

  [..] Odniesienie w tekscie do Kamica Żółciowa[…]

 4. Laura
  23 stycznia 2019

  u nas w kraju lepsze jagody niz jakies chinskie gowno

Powiązane tematy z artykułem: asumin forum stilnox ulotka traumon spray

Posted by on 1 września 2019

Na podstawie niewielkiego, niezandomizowanego badania kliniczno-kontrolnego, 14 zasugerowano, że chirurgiczna rekonstrukcja komory, która jest wykonywana razem z CABG, może zmniejszyć częstość hospitalizacji i poprawić funkcję komory w większym stopniu niż sam CABG. Celem projektu Chirurgiczne leczenie niedokrwiennej niewydolności serca (STICH) było określenie roli kardiochirurgii w leczeniu pacjentów z niewydolnością serca i chorobą wieńcową.15,16 Jedną z dwóch głównych hipotez tej próby (Hipoteza 2) była że chirurgiczna rekonstrukcja komory, po dodaniu do CABG, zmniejszyłaby wskaźnik zgonu lub hospitalizacji z powodu zdarzenia sercowego w porównaniu z samym CABG.
Metody
Projekt badania
Przeprowadziliśmy wieloośrodkowe, niezaślepione, randomizowane badanie w 127 klinicznych ośrodkach w 26 krajach.15 Badanie zostało sponsorowane przez National Heart, Lung and Blood Institute (NHLBI) z National Institutes of Health. Dodatkowe wsparcie zapewnili Abbott Laboratories, Chase Medical i CV Therapeutics, które nie odgrywały żadnej roli w projektowaniu, prowadzeniu lub raportowaniu badania. Protokół próbny został opracowany przez autorów we współpracy z NHLBI i został zatwierdzony przez odpowiednią komisję do spraw kontroli instytucjonalnej lub komisję etyczną w każdym ośrodku badawczym. Operacje próbne, zarządzanie witryną i monitoring oraz gromadzenie i analiza danych były koordynowane przez Duke Clinical Research Institute. Nadzór zapewniała niezależna rada monitorująca dane i bezpieczeństwo. Komitet ds. Wydarzeń klinicznych, którego członkowie nie byli świadomi zadań grupy badawczej, zadecydował o najważniejszych wydarzeniach końcowych. Autorzy napisali manuskrypt i ręczyli za kompletność i dokładność danych oraz analiz.
Wybór pacjentów i losowanie
Rysunek 1. Rysunek 1. Rekrutacja i wyniki w hipotezach STICH i hipotezach 2. Kwalifikujący się pacjenci, którzy mieli frakcję wyrzutową wynoszącą 35% lub mniej i chorobę wieńcową, która była podatna na pomostowanie tętnic wieńcowych (CABG), stratyfikowano do randomizacji na podstawie kryteriów protokolarnych dotyczących kwalifikowalności do leczenia medycznego i chirurgicznej rekonstrukcji komorowej (SVR ). Pacjenci, którzy kwalifikowali się do leczenia z CABG lub bez, ale nie do CABG z SVR, zostali losowo przydzieleni w obrębie warstwy A. Dane od tych pacjentów są gromadzone w trwającym badaniu hipotezowym komponentu badania chirurgicznego leczenia niedokrwiennego niewydolności serca (STICH). Pacjenci, którzy kwalifikowali się do leczenia medycznego z lub bez CABG lub CABG z SVR zostali losowo przydzieleni w obrębie warstwy B. Pacjenci, którzy nie kwalifikowali się do leczenia medycznego samodzielnie, ale którzy kwalifikowali się do CABG lub CABG z SVR zostali losowo przydzieleni w obrębie warstwy C. Pacjenci w warstwie B i warstwie C, którzy zostali następnie losowo przydzieleni do CABG z lub bez SVR, włączono do kohorty 1000 pacjentów, która została oceniona w badaniu Hipoteza 2.
Pacjenci byli uprawnieni do włączenia do badania, jeśli mieli chorobę wieńcową, która była podatna na CABG i jeśli mieli frakcję wyrzutową lewej komory wynoszącą 35% lub mniej (Figura 1). Kryteriami wyłączającymi był niedawny zawał mięśnia sercowego, konieczność wymiany zastawki aortalnej, planowana przezskórna interwencja wieńcowa (PCI) i współistniejąca choroba niedokrwienna, powodująca oczekiwaną długość życia poniżej 3 lat
[więcej w: asumin forum, stilnox ulotka, traumon spray ]

 1. Criss Cross
  17 stycznia 2019

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: Ginekolog Rydułtowy[…]

 2. Grzegorz
  19 stycznia 2019

  Brednia brednię pogania

 3. Kajetan
  21 stycznia 2019

  [..] Odniesienie w tekscie do Kamica Żółciowa[…]

 4. Laura
  23 stycznia 2019

  u nas w kraju lepsze jagody niz jakies chinskie gowno

Powiązane tematy z artykułem: asumin forum stilnox ulotka traumon spray