Posted by on 1 września 2019

Oceny neuropsychologiczne były monitorowane w celu zapewnienia jakości i spójności. Każdemu asesorowi odbywało się co roku indywidualne szkolenie wszystkich testów neuropsychologicznych. Osoba oceniająca była zobowiązana do zidentyfikowania błędów w administracji i punktacji na sesjach testowych z nagraną kamerą wideo oraz do wprowadzenia odpowiednich poprawek. Ponadto, dla każdego z testowanych instrumentów, asesorzy przesyłają kasety wideo z własnym wnioskiem o testowanie i zapisują formularze z testu do dyrektora rdzenia neuropsychologii w celu oceny, informacji zwrotnej i zatwierdzenia. Asesorzy, których wyniki nie zostały zatwierdzone, musieli przedłożyć dodatkowe kasety wideo i zapisy do zatwierdzenia, zanim pozwolono im przetestować dzieci w badaniu. Analiza statystyczna
Pierwotna analiza została przeprowadzona na zasadzie zamiaru leczenia. Było 309 żywych urodzeń, w tym 6 bliźniąt. Przeprowadzono wtórne analizy dzieci, które ukończyły badanie w wieku 2 lub 3 lat lub w obu grupach wiekowych (258 dzieci), wyłącznie w wieku 3 lat (232 dzieci) i tylko w wieku 2 lat (187 dzieci). Analizy przeprowadzono w centrum danych i statystyk NEAD przy użyciu oprogramowania SAS, wersja 9.1 i oprogramowanie R, wersja 2.7.1.
Modele regresji liniowej wykorzystano do zbadania różnic między grupami w IQ po dostosowaniu dla macierzyńskiego IQ, standaryzowanej matczynej dawki przeciwpadaczkowej, wieku matki w momencie porodu, wieku ciążowego niemowlęcia w momencie porodu oraz macierzyńskiego zastosowania precepcji u matki. Dodatkowymi współzmiennymi były rodzaj padaczki; rodzaj i częstotliwość drgawek w czasie ciąży; edukacja matczyna, zatrudnienie, rasa lub grupa etniczna, status społeczno-ekonomiczny, używanie alkoholu i tytoniu oraz stosowanie leków przeciwpadaczkowych; czy strona znajdowała się w Stanach Zjednoczonych lub Wielkiej Brytanii; waga niemowlęcia przy urodzeniu; czy ciąża była niepożądana; czy niemowlę było karmione piersią; wady wrodzone lub powikłania w poprzednich ciążach; i komplikacje obecnej ciąży. Dawkę leku przeciwpadaczkowego standaryzowano w stosunku do zakresów obserwowanych w każdej grupie zgodnie ze wzorem 100 × (dawka obserwowana – minimalna dawka) ÷ zakres dawek. Hipoteza a priori głosiła, że konkretny lek przeciwpadaczkowy, dawka i matczyny iloraz inteligencji są ważnymi współzmiennymi, a zatem zostały one włączone jako predyktory w modelu liniowym z wynikiem IQ dla dziecka. Pozostałe współzmienne zostały dodane indywidualnie do modelu i zostały uwzględnione, jeśli uznano je za znaczące (P <0,05) lub jeśli nie wykazywały współliniowości z istniejącymi predyktorami zgodnie z kontrolą wskaźników stanu16; to znaczy, wiek matki, wiek ciążowy niemowlęcia w momencie porodu i matczyne stosowanie pretorcepcji folanu zostały uwzględnione w modelu wraz z lekiem przeciwpadaczkowym (cztery kategorie), dawką leku i matczynym ilorazem inteligencji. Gdy zostały one dodane do modelu, żadna ze zmiennych podstawowych nie zmieniła wniosków dotyczących różnic związanych z rodzajem leku przeciwpadaczkowego.
Dostępne były dane dotyczące częstości napadów dla 275 matek (90,1%), karmienia piersią dla 217 matek (71,6%), przyjmowania leków przeciwpadaczkowych u 237 matek (78,2%) i masy urodzeniowej dla 308 niemowląt (99,7%). Dane dla pozostałych zmiennych towarzyszących były kompletne
[patrz też: addisona biermera, nerw językowy, psychiatra poznań ]

 1. Buckshot
  17 stycznia 2019

  [..] Odniesienie w tekscie do sprzęt medyczny[…]

 2. Cross Thread
  19 stycznia 2019

  Jak się ma zapalenie oskrzeli to trzeba leżeć cały czas w łóżku ?

 3. Captain Peroxide
  21 stycznia 2019

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu Gabinet Stomatologiczny[…]

 4. Vanessa
  23 stycznia 2019

  no tak, mam wysokie ciśnienie

Powiązane tematy z artykułem: addisona biermera nerw językowy przychodnia bilcza

Posted by on 1 września 2019

Oceny neuropsychologiczne były monitorowane w celu zapewnienia jakości i spójności. Każdemu asesorowi odbywało się co roku indywidualne szkolenie wszystkich testów neuropsychologicznych. Osoba oceniająca była zobowiązana do zidentyfikowania błędów w administracji i punktacji na sesjach testowych z nagraną kamerą wideo oraz do wprowadzenia odpowiednich poprawek. Ponadto, dla każdego z testowanych instrumentów, asesorzy przesyłają kasety wideo z własnym wnioskiem o testowanie i zapisują formularze z testu do dyrektora rdzenia neuropsychologii w celu oceny, informacji zwrotnej i zatwierdzenia. Asesorzy, których wyniki nie zostały zatwierdzone, musieli przedłożyć dodatkowe kasety wideo i zapisy do zatwierdzenia, zanim pozwolono im przetestować dzieci w badaniu. Analiza statystyczna
Pierwotna analiza została przeprowadzona na zasadzie zamiaru leczenia. Było 309 żywych urodzeń, w tym 6 bliźniąt. Przeprowadzono wtórne analizy dzieci, które ukończyły badanie w wieku 2 lub 3 lat lub w obu grupach wiekowych (258 dzieci), wyłącznie w wieku 3 lat (232 dzieci) i tylko w wieku 2 lat (187 dzieci). Analizy przeprowadzono w centrum danych i statystyk NEAD przy użyciu oprogramowania SAS, wersja 9.1 i oprogramowanie R, wersja 2.7.1.
Modele regresji liniowej wykorzystano do zbadania różnic między grupami w IQ po dostosowaniu dla macierzyńskiego IQ, standaryzowanej matczynej dawki przeciwpadaczkowej, wieku matki w momencie porodu, wieku ciążowego niemowlęcia w momencie porodu oraz macierzyńskiego zastosowania precepcji u matki. Dodatkowymi współzmiennymi były rodzaj padaczki; rodzaj i częstotliwość drgawek w czasie ciąży; edukacja matczyna, zatrudnienie, rasa lub grupa etniczna, status społeczno-ekonomiczny, używanie alkoholu i tytoniu oraz stosowanie leków przeciwpadaczkowych; czy strona znajdowała się w Stanach Zjednoczonych lub Wielkiej Brytanii; waga niemowlęcia przy urodzeniu; czy ciąża była niepożądana; czy niemowlę było karmione piersią; wady wrodzone lub powikłania w poprzednich ciążach; i komplikacje obecnej ciąży. Dawkę leku przeciwpadaczkowego standaryzowano w stosunku do zakresów obserwowanych w każdej grupie zgodnie ze wzorem 100 × (dawka obserwowana – minimalna dawka) ÷ zakres dawek. Hipoteza a priori głosiła, że konkretny lek przeciwpadaczkowy, dawka i matczyny iloraz inteligencji są ważnymi współzmiennymi, a zatem zostały one włączone jako predyktory w modelu liniowym z wynikiem IQ dla dziecka. Pozostałe współzmienne zostały dodane indywidualnie do modelu i zostały uwzględnione, jeśli uznano je za znaczące (P <0,05) lub jeśli nie wykazywały współliniowości z istniejącymi predyktorami zgodnie z kontrolą wskaźników stanu16; to znaczy, wiek matki, wiek ciążowy niemowlęcia w momencie porodu i matczyne stosowanie pretorcepcji folanu zostały uwzględnione w modelu wraz z lekiem przeciwpadaczkowym (cztery kategorie), dawką leku i matczynym ilorazem inteligencji. Gdy zostały one dodane do modelu, żadna ze zmiennych podstawowych nie zmieniła wniosków dotyczących różnic związanych z rodzajem leku przeciwpadaczkowego.
Dostępne były dane dotyczące częstości napadów dla 275 matek (90,1%), karmienia piersią dla 217 matek (71,6%), przyjmowania leków przeciwpadaczkowych u 237 matek (78,2%) i masy urodzeniowej dla 308 niemowląt (99,7%). Dane dla pozostałych zmiennych towarzyszących były kompletne
[patrz też: addisona biermera, nerw językowy, psychiatra poznań ]

 1. Buckshot
  17 stycznia 2019

  [..] Odniesienie w tekscie do sprzęt medyczny[…]

 2. Cross Thread
  19 stycznia 2019

  Jak się ma zapalenie oskrzeli to trzeba leżeć cały czas w łóżku ?

 3. Captain Peroxide
  21 stycznia 2019

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu Gabinet Stomatologiczny[…]

 4. Vanessa
  23 stycznia 2019

  no tak, mam wysokie ciśnienie

Powiązane tematy z artykułem: addisona biermera nerw językowy przychodnia bilcza