Posted by on 1 września 2019

W grupie niwolumabu u 7% pacjentów występowały ciężkie przypadki z każdej grupy wiekowej, u 2% występowały ciężkie przypadki stopnia 3. lub 4., a u żadnego nie występowały ciężkie epizody stopnia 5; w grupie docetakselu 24% pacjentów miało ciężkie przypadki z jakąkolwiek oceną, 19% miało ciężkie przypadki stopnia 3 lub 4, a 2% miało ciężkie zdarzenia w stopniu 5 (Tabela S8 w Dodatku uzupełniającym). Wyższe wskaźniki poważnych działań niepożądanych związanych z leczeniem w stopniu 3. lub 4. z docetakselem w porównaniu z niwolumabem wynikały głównie z toksycznych zdarzeń hematologicznych i zakażeń. Najczęściej zgłaszanym (u . 3% pacjentów) leczeniem wybranych zdarzeń niepożądanych jakiegokolwiek stopnia była niedoczynność tarczycy (4% w przypadku niwolumabu w porównaniu z 0% w przypadku docetakselu), biegunka (8% w porównaniu z 20%), zapalenie płuc (5% vs 0%), podwyższony poziom kreatyniny we krwi (3% w porównaniu do 2%) i wysypka (4% w porównaniu z 6%) (tabela S9 w dodatkowym dodatku). W grupie otrzymującej niwolumab odnotowano trzy zdarzenia niepożądane selektywne związane z leczeniem, z jednym przypadkiem cewkowo-śródmiąższowego zapalenia nerek, zapaleniem okrężnicy i zapaleniem płuc; nie zgłoszono żadnych przypadków 4 stopnia. Mediana czasu do wystąpienia wybranych zdarzeń niepożądanych związanych z leczeniem w grupie otrzymującej niwolumab wahała się od 0,3 do 17,6 tygodnia w różnych kategoriach (Tabela S10 w Dodatku uzupełniającym).
Leki modulujące odporność, najczęściej układowe glukokortykoidy, były podawane w celu zarządzania procentem (18 do 83%) działań niepożądanych związanych z leczeniem w każdej kategorii. Preparaty do stosowania miejscowego stosowano również do leczenia zdarzeń związanych ze skórą. Mediana czasu do usunięcia wybranych zdarzeń niepożądanych związanych z leczeniem wynosiła od 0,3 do 5,0 tygodni w grupie otrzymującej niwolumab (Tabela S10 w Dodatku uzupełniającym). Mediana czasu do wystąpienia związanych z leczeniem zdarzeń płuc wynosiła 15,1 tygodnia (zakres od 2,6 do 85,1). Wszyscy, z wyjątkiem jednego pacjenta z chorobami płuc, otrzymywali glukokortykoidy, a wszystkie przypadki ustąpiły, a mediana czasu do rozwiązania wynosiła 5,0 tygodni (zakres od 0,6 do 12,1). Wśród pacjentów z rozpoznanymi przypadkami u jednego pacjenta wystąpił nawrót zapalenia płuc, który był odpowiednio leczony za pomocą leczenia glikokortykosteroidami.
Niepożądane działania związane z leczeniem spowodowały rzadziej przerwanie leczenia w grupie niwolumabu niż w grupie docetakselu (u 3% w porównaniu do 10% pacjentów) (tabele S11 i S12 w dodatkowym dodatku). Najczęstsze (u . 1% pacjentów) zdarzenia związane z leczeniem prowadzące do przerwania leczenia to zapalenie płuc w grupie niwolumabu (w 2%) oraz neuropatia obwodowa i zmęczenie w grupie docetakselu (odpowiednio w 3% i 2%). Dwaj dodatkowi pacjenci z grupy niwolumab przerwali leczenie z powodu zapalenia płuc (u jednego, u którego zmieniono związek z niezwiązanego z leczeniem z leczeniem po zablokowaniu bazy danych iu, który przerwał> 30 dni po ostatniej dawce). Szczegóły dotyczące czterech pacjentów, którzy przerwali leczenie z powodu zapalenia płuc podano w Dodatku Uzupełniającym. Nie przypisano niwolumabowi żadnych zgonów w porównaniu z trzema zgonami, które przypisano docetakselowi (po jednym z powodu śródmiąższowej choroby płuc, krwotoku płucnego i sepsy).
Dyskusja
Wcześniej leczone NDRP z płaskokomórkowym stanowi obszar niezaspokojonej potrzeby, z niewielkim postępem poczynionym od czasu zatwierdzenia docetakselu w 1999 r.
[patrz też: stilnox ulotka, eskulap radziejów, endometrium z cechami sekrecji ]

 1. Cereal Killer
  11 stycznia 2019

  moje wyniki: tsh 4,400

 2. Cross Thread
  13 stycznia 2019

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: psychoterapeuta warszawa[…]

 3. Chocolate Thunder
  15 stycznia 2019

  byłam u dermatolożki

 4. Juliusz
  17 stycznia 2019

  [..] Cytowany fragment: gabinet stomatologiczny zielona góra[…]

 5. Knuckles
  19 stycznia 2019

  Z tych warzyw piję sok który wyciskam

 6. Stefan
  21 stycznia 2019

  Article marked with the noticed of: bład medyczny firmy odszkodowawcze[…]

 7. Maria
  23 stycznia 2019

  Istotne znaczenie mają tu metabolity wtórne

Powiązane tematy z artykułem: endometrium z cechami sekrecji eskulap radziejów stilnox ulotka

Posted by on 1 września 2019

W grupie niwolumabu u 7% pacjentów występowały ciężkie przypadki z każdej grupy wiekowej, u 2% występowały ciężkie przypadki stopnia 3. lub 4., a u żadnego nie występowały ciężkie epizody stopnia 5; w grupie docetakselu 24% pacjentów miało ciężkie przypadki z jakąkolwiek oceną, 19% miało ciężkie przypadki stopnia 3 lub 4, a 2% miało ciężkie zdarzenia w stopniu 5 (Tabela S8 w Dodatku uzupełniającym). Wyższe wskaźniki poważnych działań niepożądanych związanych z leczeniem w stopniu 3. lub 4. z docetakselem w porównaniu z niwolumabem wynikały głównie z toksycznych zdarzeń hematologicznych i zakażeń. Najczęściej zgłaszanym (u . 3% pacjentów) leczeniem wybranych zdarzeń niepożądanych jakiegokolwiek stopnia była niedoczynność tarczycy (4% w przypadku niwolumabu w porównaniu z 0% w przypadku docetakselu), biegunka (8% w porównaniu z 20%), zapalenie płuc (5% vs 0%), podwyższony poziom kreatyniny we krwi (3% w porównaniu do 2%) i wysypka (4% w porównaniu z 6%) (tabela S9 w dodatkowym dodatku). W grupie otrzymującej niwolumab odnotowano trzy zdarzenia niepożądane selektywne związane z leczeniem, z jednym przypadkiem cewkowo-śródmiąższowego zapalenia nerek, zapaleniem okrężnicy i zapaleniem płuc; nie zgłoszono żadnych przypadków 4 stopnia. Mediana czasu do wystąpienia wybranych zdarzeń niepożądanych związanych z leczeniem w grupie otrzymującej niwolumab wahała się od 0,3 do 17,6 tygodnia w różnych kategoriach (Tabela S10 w Dodatku uzupełniającym).
Leki modulujące odporność, najczęściej układowe glukokortykoidy, były podawane w celu zarządzania procentem (18 do 83%) działań niepożądanych związanych z leczeniem w każdej kategorii. Preparaty do stosowania miejscowego stosowano również do leczenia zdarzeń związanych ze skórą. Mediana czasu do usunięcia wybranych zdarzeń niepożądanych związanych z leczeniem wynosiła od 0,3 do 5,0 tygodni w grupie otrzymującej niwolumab (Tabela S10 w Dodatku uzupełniającym). Mediana czasu do wystąpienia związanych z leczeniem zdarzeń płuc wynosiła 15,1 tygodnia (zakres od 2,6 do 85,1). Wszyscy, z wyjątkiem jednego pacjenta z chorobami płuc, otrzymywali glukokortykoidy, a wszystkie przypadki ustąpiły, a mediana czasu do rozwiązania wynosiła 5,0 tygodni (zakres od 0,6 do 12,1). Wśród pacjentów z rozpoznanymi przypadkami u jednego pacjenta wystąpił nawrót zapalenia płuc, który był odpowiednio leczony za pomocą leczenia glikokortykosteroidami.
Niepożądane działania związane z leczeniem spowodowały rzadziej przerwanie leczenia w grupie niwolumabu niż w grupie docetakselu (u 3% w porównaniu do 10% pacjentów) (tabele S11 i S12 w dodatkowym dodatku). Najczęstsze (u . 1% pacjentów) zdarzenia związane z leczeniem prowadzące do przerwania leczenia to zapalenie płuc w grupie niwolumabu (w 2%) oraz neuropatia obwodowa i zmęczenie w grupie docetakselu (odpowiednio w 3% i 2%). Dwaj dodatkowi pacjenci z grupy niwolumab przerwali leczenie z powodu zapalenia płuc (u jednego, u którego zmieniono związek z niezwiązanego z leczeniem z leczeniem po zablokowaniu bazy danych iu, który przerwał> 30 dni po ostatniej dawce). Szczegóły dotyczące czterech pacjentów, którzy przerwali leczenie z powodu zapalenia płuc podano w Dodatku Uzupełniającym. Nie przypisano niwolumabowi żadnych zgonów w porównaniu z trzema zgonami, które przypisano docetakselowi (po jednym z powodu śródmiąższowej choroby płuc, krwotoku płucnego i sepsy).
Dyskusja
Wcześniej leczone NDRP z płaskokomórkowym stanowi obszar niezaspokojonej potrzeby, z niewielkim postępem poczynionym od czasu zatwierdzenia docetakselu w 1999 r.
[patrz też: stilnox ulotka, eskulap radziejów, endometrium z cechami sekrecji ]

 1. Cereal Killer
  11 stycznia 2019

  moje wyniki: tsh 4,400

 2. Cross Thread
  13 stycznia 2019

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: psychoterapeuta warszawa[…]

 3. Chocolate Thunder
  15 stycznia 2019

  byłam u dermatolożki

 4. Juliusz
  17 stycznia 2019

  [..] Cytowany fragment: gabinet stomatologiczny zielona góra[…]

 5. Knuckles
  19 stycznia 2019

  Z tych warzyw piję sok który wyciskam

 6. Stefan
  21 stycznia 2019

  Article marked with the noticed of: bład medyczny firmy odszkodowawcze[…]

 7. Maria
  23 stycznia 2019

  Istotne znaczenie mają tu metabolity wtórne

Powiązane tematy z artykułem: endometrium z cechami sekrecji eskulap radziejów stilnox ulotka