Posted by on 1 września 2019

Retrospektywny przegląd niedawnych danych US Medicare wskazuje, że przeżycie jest nadal słabe u pacjentów otrzymujących II linię leczenia NSCLC z płaskonabłonkowym obrazem, z medianą całkowitego przeżycia 6,4 miesiąca i współczynnikiem przeżycia wynoszącym 22% po roku i 5% po 2 latach. 17 Tutaj przedstawiamy wyniki międzynarodowej, prospektywnej, randomizowanej, fazy 3 próby, która wykazała lepsze przeżycie i lepszy profil bezpieczeństwa z niwolumabem w porównaniu do standardowego leczenia docetakselem u pacjentów z zaawansowanym, uprzednio leczonym NSCLC z komórek płaskonabłonkowych. Badanie III fazy porównujące docetaksel z docetakselem i ramukirumabem wykazało istotną, ale niewielką poprawę ogólnego czasu przeżycia (współczynnik ryzyka zgonu, 0,86; 95% CI, 0,75 do 0,98; P = 0,02) po dodaniu ramucirumabu do docetakselu do stosowania u pacjentów z wcześniej leczonych raków płaskonabłonkowych i innych niż płaskonabłonkowe, ale dodanie ramucyumabu wiązało się z dodatkową toksycznością.18,19 Natomiast w naszym badaniu monoterapia niwolumabem w porównaniu z docetakselem wiązała się z niższym o 41% ryzykiem śmierci, 3,2-miesięczną dłuższą medianę przeżycia i prawie dwukrotność rocznego wskaźnika przeżycia. Pomimo mylącego wpływu porównań z danymi historycznymi, wyniki z grupy docetakselu w obecnym badaniu były zgodne z oczekiwaniami opartymi na wcześniejszych badaniach, w których dane dotyczące podgrupy były dostępne dla pacjentów z guzami płaskonabłonkowymi.7,18 Wczesna separacja szacunki Kaplana-Meiera, które faworyzują niwolumab, wskazują na wczesne korzyści z przeżywalnością dla niwolumabu.
Zgodnie ze stwierdzeniem wyższego całkowitego przeżycia, niwolumab wiązał się ze znaczącą poprawą w zakresie punktów końcowych skuteczności drugorzędowej. Szybkość potwierdzonej obiektywnej odpowiedzi niwolumabem była ponad dwukrotnie większa niż w przypadku docetakselu. Większość pacjentów z grupy niwolumab uzyskało odpowiedź do czasu uzyskania pierwszego skanu, a odpowiedzi były trwałe. Trwałość korzyści odzwierciedlona jest dalej w znacznie dłuższym okresie przeżycia bez progresji niż w przypadku docetakselu (38% mniejsze ryzyko progresji). Obserwowana skuteczność niwolumabu była podobna do obserwowanej w fazie 2, badanie pojedynczej grupy (CheckMate 063) niwolumabu w kontekście terapii trzeciego rzutu i poza nią w przypadku NSCLC z płaskokomórkowym.15 W tym badaniu niwolumab był związany z wskaźnik odpowiedzi wynosi 15%, mediana całkowitego przeżycia wynosi 8,2 miesiąca, a wskaźnik przeżycia roku wynosi 41% .15 Próby te łącznie stanowiły podstawę do zatwierdzenia niwolumabu przez Urząd ds. Żywności i Leków w marcu 2015 r. w leczeniu pacjentów z NSCLC z przerzutowym rakiem płaskonabłonkowym, którzy mieli progresję choroby podczas lub po chemioterapii opartej na platynie.
Konsekwentny efekt leczenia faworyzującego niwolumab zaobserwowano w wcześniej określonych podgrupach, z wyjątkiem grupy pacjentów w wieku 75 lat i starszych oraz grupy w reszcie świata regionu geograficznego. Wynik ten prawdopodobnie można przypisać niewielkim rozmiarom próby, brakowi korekty błędu typu I w przypadku wielokrotnych porównań oraz brakowi równowagi w wynikach oceny sprawności ECOG, która faworyzowała grupę docetakselową w podgrupie pacjentów w wieku 75 lat lub starszych ( w tej podgrupie wynik oceny sprawności w skali ECOG wynoszący został oceniony u 91% pacjentów w grupie otrzymującej niwolumab,
[patrz też: eskulap radziejów, addisona biermera, wlewnik do lewatywy ]

 1. Mr. Thanksgiving
  17 stycznia 2019

  Article marked with the noticed of: testosteron[…]

 2. Zero Charisma
  19 stycznia 2019

  Nie da się lekceważyć nietolerancji bo boli brzuch

 3. Krzysztof
  21 stycznia 2019

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu dom opieki Kraków[…]

 4. Fast Draw
  23 stycznia 2019

  ona zawiera maslan sodu

Powiązane tematy z artykułem: addisona biermera eskulap radziejów wlewnik do lewatywy

Posted by on 1 września 2019

Retrospektywny przegląd niedawnych danych US Medicare wskazuje, że przeżycie jest nadal słabe u pacjentów otrzymujących II linię leczenia NSCLC z płaskonabłonkowym obrazem, z medianą całkowitego przeżycia 6,4 miesiąca i współczynnikiem przeżycia wynoszącym 22% po roku i 5% po 2 latach. 17 Tutaj przedstawiamy wyniki międzynarodowej, prospektywnej, randomizowanej, fazy 3 próby, która wykazała lepsze przeżycie i lepszy profil bezpieczeństwa z niwolumabem w porównaniu do standardowego leczenia docetakselem u pacjentów z zaawansowanym, uprzednio leczonym NSCLC z komórek płaskonabłonkowych. Badanie III fazy porównujące docetaksel z docetakselem i ramukirumabem wykazało istotną, ale niewielką poprawę ogólnego czasu przeżycia (współczynnik ryzyka zgonu, 0,86; 95% CI, 0,75 do 0,98; P = 0,02) po dodaniu ramucirumabu do docetakselu do stosowania u pacjentów z wcześniej leczonych raków płaskonabłonkowych i innych niż płaskonabłonkowe, ale dodanie ramucyumabu wiązało się z dodatkową toksycznością.18,19 Natomiast w naszym badaniu monoterapia niwolumabem w porównaniu z docetakselem wiązała się z niższym o 41% ryzykiem śmierci, 3,2-miesięczną dłuższą medianę przeżycia i prawie dwukrotność rocznego wskaźnika przeżycia. Pomimo mylącego wpływu porównań z danymi historycznymi, wyniki z grupy docetakselu w obecnym badaniu były zgodne z oczekiwaniami opartymi na wcześniejszych badaniach, w których dane dotyczące podgrupy były dostępne dla pacjentów z guzami płaskonabłonkowymi.7,18 Wczesna separacja szacunki Kaplana-Meiera, które faworyzują niwolumab, wskazują na wczesne korzyści z przeżywalnością dla niwolumabu.
Zgodnie ze stwierdzeniem wyższego całkowitego przeżycia, niwolumab wiązał się ze znaczącą poprawą w zakresie punktów końcowych skuteczności drugorzędowej. Szybkość potwierdzonej obiektywnej odpowiedzi niwolumabem była ponad dwukrotnie większa niż w przypadku docetakselu. Większość pacjentów z grupy niwolumab uzyskało odpowiedź do czasu uzyskania pierwszego skanu, a odpowiedzi były trwałe. Trwałość korzyści odzwierciedlona jest dalej w znacznie dłuższym okresie przeżycia bez progresji niż w przypadku docetakselu (38% mniejsze ryzyko progresji). Obserwowana skuteczność niwolumabu była podobna do obserwowanej w fazie 2, badanie pojedynczej grupy (CheckMate 063) niwolumabu w kontekście terapii trzeciego rzutu i poza nią w przypadku NSCLC z płaskokomórkowym.15 W tym badaniu niwolumab był związany z wskaźnik odpowiedzi wynosi 15%, mediana całkowitego przeżycia wynosi 8,2 miesiąca, a wskaźnik przeżycia roku wynosi 41% .15 Próby te łącznie stanowiły podstawę do zatwierdzenia niwolumabu przez Urząd ds. Żywności i Leków w marcu 2015 r. w leczeniu pacjentów z NSCLC z przerzutowym rakiem płaskonabłonkowym, którzy mieli progresję choroby podczas lub po chemioterapii opartej na platynie.
Konsekwentny efekt leczenia faworyzującego niwolumab zaobserwowano w wcześniej określonych podgrupach, z wyjątkiem grupy pacjentów w wieku 75 lat i starszych oraz grupy w reszcie świata regionu geograficznego. Wynik ten prawdopodobnie można przypisać niewielkim rozmiarom próby, brakowi korekty błędu typu I w przypadku wielokrotnych porównań oraz brakowi równowagi w wynikach oceny sprawności ECOG, która faworyzowała grupę docetakselową w podgrupie pacjentów w wieku 75 lat lub starszych ( w tej podgrupie wynik oceny sprawności w skali ECOG wynoszący został oceniony u 91% pacjentów w grupie otrzymującej niwolumab,
[patrz też: eskulap radziejów, addisona biermera, wlewnik do lewatywy ]

 1. Mr. Thanksgiving
  17 stycznia 2019

  Article marked with the noticed of: testosteron[…]

 2. Zero Charisma
  19 stycznia 2019

  Nie da się lekceważyć nietolerancji bo boli brzuch

 3. Krzysztof
  21 stycznia 2019

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu dom opieki Kraków[…]

 4. Fast Draw
  23 stycznia 2019

  ona zawiera maslan sodu

Powiązane tematy z artykułem: addisona biermera eskulap radziejów wlewnik do lewatywy