Posted by on 7 września 2019

W próbkach biopsji jąder, które wykazywały mieszaną atrofię jąder, barwienie TEX11 było obecne w spermatocytach oraz w okrągłych i wydłużonych spermatozach w większości kanalików (Figura 3D, 3E i 3F). Jednak w próbkach biopsyjnych uzyskanych od pacjentów z całkowitym zatrzymaniem mejotycznym, spermatydów nie zaobserwowano, a ekspresja TEX11 nie została wykryta w większości kanalików nasiennych; tylko kilka kanalików z późnymi spermatocytami i okrągłymi spermatami miało ekspresję TEX11 (Figura 3G, 3H i 3I). Dyskusja
U większości metazoidów mejoza odgrywa rolę w generowaniu różnorodności biologicznej i wspieraniu przetrwania gatunków. Nie jest zaskakujące, że wiele białek mejotycznych uczestniczących w krzyżowaniu chromosomów i rekombinacji DNA jest wysoce konserwatywnych w ewolucji. Dlatego zmiany w białkach mejotycznych nie są typowo tolerowane z natury, a zakłócona gametogeneza prowadzi do częściowej lub całkowite j jałowości.
Pomimo wielu modeli zwierzęcych, które sugerują mimikalne zatrzymanie w niepłodności, niewiele wiadomo na temat mejotycznych defektów w ludzkiej gametogenezie.2 Jednym z przykładów w modelach zwierzęcych jest niepłodność u samców myszy pozbawionych Tex11, spowodowana mimotycznym aresztowaniem i azoospermią.22 TEX11 zawiera mejozę specyficzna domena (SPO22) i liczne TPR o nieznanej funkcji. TPR to moduły interakcji białko-białko złożone z powtórzeń helisa-skręt-helisa, które zazwyczaj pojawiają się w tandemie i pakują się nawzajem w celu utworzenia superhelikalnych struktur o różnych krzywiznach, które mogą zapewnić powierzchnie dokowania dla innych cząsteczek. TEX11 jest obecny w bocznym kompleksie synaptonemalnym w profazie I i oddziałuje ze składnikami kompleksu MRN o dwuniciowej naprawie pękania DNA (MRE 11 [rekombinacja mejotyczna 11] -RAD50-NBS1 [zespół Nijmegena z pęknięciem]). Synapsis chromosomu i naprawa pękni cia podwójnej nici DNA. W związku z tym ma kluczowe znaczenie dla tworzenia kompleksu synaptonemalnego i chiasmy w chromosomalnym skrzyżowaniu.21,22,25,26 Białko jest wysoce konserwatywne i funkcjonalnie jednolite dla różnych gatunków.
Aby przezwyciężyć niekonsekwencje w badaniach asocjacyjnych związku genomowego 27, 28 i uwzględnić rzadkie warianty, przeprowadziliśmy badanie przesiewowe całego genomu aCGH z udziałem 15 pacjentów z azoospermią. Zidentyfikowaliśmy nawracającą intrageniczną delecję TEX11 o wielkości 99 kb u 2 niespokrewnionych pacjentów. Region genomowy delecji jest bogaty w elementy podlegające transpozycji i podatny na rearanżacje genomowe, co jest widoczne dzięki grupowaniu punktów przerwania wielokrotnych duplikacji wokół intronów TEX11 9 i 12 (ryc. S2 w dodatku uzupełniającym) .29-32
Struktura molekularna fragmentów połączenia delecyjnego sugeruje złożony mechanizm obejmujący początkową inwersję regionu, p rowadzącą do delecji chromosomu X, duplikacji lub obu2,29, 333 (fig. [więcej w: traumon spray, krajmed warszawa, polyvaccinum mite opinie ]

 1. Marcelina
  17 stycznia 2019

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu kurkuma[…]

 2. Magdalena
  19 stycznia 2019

  to nie jabłka, ażeby można je było spożywać w dowolnej ilości

 3. Karol
  21 stycznia 2019

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: dom opieki Kraków[…]

 4. Maria
  23 stycznia 2019

  Dzięki opiece lekarza udaje mi się utrzymać dobry stan zdrowia

Powiązane tematy z artykułem: krajmed warszawa polyvaccinum mite opinie traumon spray

Posted by on 7 września 2019

W próbkach biopsji jąder, które wykazywały mieszaną atrofię jąder, barwienie TEX11 było obecne w spermatocytach oraz w okrągłych i wydłużonych spermatozach w większości kanalików (Figura 3D, 3E i 3F). Jednak w próbkach biopsyjnych uzyskanych od pacjentów z całkowitym zatrzymaniem mejotycznym, spermatydów nie zaobserwowano, a ekspresja TEX11 nie została wykryta w większości kanalików nasiennych; tylko kilka kanalików z późnymi spermatocytami i okrągłymi spermatami miało ekspresję TEX11 (Figura 3G, 3H i 3I). Dyskusja
U większości metazoidów mejoza odgrywa rolę w generowaniu różnorodności biologicznej i wspieraniu przetrwania gatunków. Nie jest zaskakujące, że wiele białek mejotycznych uczestniczących w krzyżowaniu chromosomów i rekombinacji DNA jest wysoce konserwatywnych w ewolucji. Dlatego zmiany w białkach mejotycznych nie są typowo tolerowane z natury, a zakłócona gametogeneza prowadzi do częściowej lub całkowite j jałowości.
Pomimo wielu modeli zwierzęcych, które sugerują mimikalne zatrzymanie w niepłodności, niewiele wiadomo na temat mejotycznych defektów w ludzkiej gametogenezie.2 Jednym z przykładów w modelach zwierzęcych jest niepłodność u samców myszy pozbawionych Tex11, spowodowana mimotycznym aresztowaniem i azoospermią.22 TEX11 zawiera mejozę specyficzna domena (SPO22) i liczne TPR o nieznanej funkcji. TPR to moduły interakcji białko-białko złożone z powtórzeń helisa-skręt-helisa, które zazwyczaj pojawiają się w tandemie i pakują się nawzajem w celu utworzenia superhelikalnych struktur o różnych krzywiznach, które mogą zapewnić powierzchnie dokowania dla innych cząsteczek. TEX11 jest obecny w bocznym kompleksie synaptonemalnym w profazie I i oddziałuje ze składnikami kompleksu MRN o dwuniciowej naprawie pękania DNA (MRE 11 [rekombinacja mejotyczna 11] -RAD50-NBS1 [zespół Nijmegena z pęknięciem]). Synapsis chromosomu i naprawa pękni cia podwójnej nici DNA. W związku z tym ma kluczowe znaczenie dla tworzenia kompleksu synaptonemalnego i chiasmy w chromosomalnym skrzyżowaniu.21,22,25,26 Białko jest wysoce konserwatywne i funkcjonalnie jednolite dla różnych gatunków.
Aby przezwyciężyć niekonsekwencje w badaniach asocjacyjnych związku genomowego 27, 28 i uwzględnić rzadkie warianty, przeprowadziliśmy badanie przesiewowe całego genomu aCGH z udziałem 15 pacjentów z azoospermią. Zidentyfikowaliśmy nawracającą intrageniczną delecję TEX11 o wielkości 99 kb u 2 niespokrewnionych pacjentów. Region genomowy delecji jest bogaty w elementy podlegające transpozycji i podatny na rearanżacje genomowe, co jest widoczne dzięki grupowaniu punktów przerwania wielokrotnych duplikacji wokół intronów TEX11 9 i 12 (ryc. S2 w dodatku uzupełniającym) .29-32
Struktura molekularna fragmentów połączenia delecyjnego sugeruje złożony mechanizm obejmujący początkową inwersję regionu, p rowadzącą do delecji chromosomu X, duplikacji lub obu2,29, 333 (fig. [więcej w: traumon spray, krajmed warszawa, polyvaccinum mite opinie ]

 1. Marcelina
  17 stycznia 2019

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu kurkuma[…]

 2. Magdalena
  19 stycznia 2019

  to nie jabłka, ażeby można je było spożywać w dowolnej ilości

 3. Karol
  21 stycznia 2019

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: dom opieki Kraków[…]

 4. Maria
  23 stycznia 2019

  Dzięki opiece lekarza udaje mi się utrzymać dobry stan zdrowia

Powiązane tematy z artykułem: krajmed warszawa polyvaccinum mite opinie traumon spray