Posted by on 7 września 2019

Złamanie stentu, choć nieczęste, może mieć negatywne konsekwencje.10-13 Wyniki stentów uwalniających lek w naczyniach obwodowych uległy zmianie, 14-18, chociaż ostatnie badania wykazały, że wskaźniki restenozy były niższe w przypadku stentu uwalniającego paklitaksel niż w przypadku angioplastyki ze standardowym balonem. 19 Wczesne badania kliniczne stosowania balonów do angioplastyki powlekanych paklitakselem sugerują, że efekt antyproliferacyjny można osiągnąć, dostarczając czynny środek leczniczy bezpośrednio do ściany tętnicy bez stentu. 20-22 Efekt ten wymaga odłożenia odpowiedniej dawki paklitakselu, proces, który zależy od formulacji substancji pomocniczej, stężenia leku i techniki dostarczania.23-25 Dane kliniczne od osób poddanych angioplastyce z pokrytym lekiem balonem użytym w obecnym badaniu wykazały, że wśród pacjentów leczonych z powodu objawowej femoropoplitowej choroby tętnic obwodowych, późne światło strata była o 58% ni ższa u tych, którzy przeszli angioplastykę z balonem powlekanym lekiem, niż u osób poddanych standardowej przezskórnej angioplastyki śródbłonkowej, a wyniki bezpieczeństwa były podobne w obu grupach26. Celem obecnego badania było rozszerzenie tych angiografii Wyniki.
Metody
Projekt badania i nadzór
Balon Lutonix z paklitakselem w zapobieganiu wtórnej zwężenia źrenicy (LEVANT) 2 był prospektywnym, wieloośrodkowym, randomizowanym, kontrolowanym badaniem. Badanie przeprowadzono zgodnie z protokołem klinicznym, który został zatwierdzony przez Food and Drug Administration (FDA) i opracowany przez głównych badaczy i komitet sterujący złożony z ekspertów klinicznych (patrz Dodatek dodatkowy, dostępny wraz z pełnym tekstem tego artykułu) wraz ze sponsorem (Lutonix-Bard). Protokół, dostępny na stronie, został zatwierdzony przez instytutową komisję odwoławczą lub komisję etyki w każdym miejscu badania. Badanie było moni torowane zgodnie z wytycznymi FDA przez dwie umowne organizacje badawcze (Genae Associates i Prairie Education and Research Cooperative [PERC]), które zostały opłacone za ich usługi przez sponsora. PERC zapewnił także nadzór i monitorował niezależny komitet ds. Zdarzeń klinicznych oraz komitet monitorujący dane i bezpieczeństwo. Główni badacze i autorzy wiodący przygotowali manuskrypt, a wszyscy autorzy dokonali jego przeglądu. Wszyscy autorzy gwarantują dokładność i kompletność danych oraz wszystkie zgłoszone analizy, a także wierność tego raportu dla protokołu próbnego.
Badana populacja
Pacjenci kwalifikujący się do włączenia do badania mieli umiarkowane chromanie przestankowe (Rutherford etap 2), ciężkie chromanie przestankowe (Rutherford etap 3) lub ból niedokrwienny podczas odpoczynku (Rutherford etap 4) i angiograficznie istotne zmiany miażdżycowe (średnica zwężenia, ? 70 %) w powierzchniowej tętnicy udowej lub podkolanowe j (lub obu) [podobne: triderm zamiennik, burczenie przelewanie w brzuchu, psychiatra poznań ]

 1. Tymoteusz
  11 stycznia 2019

  Dlaczego lekarze postepuja tak z pacjentami?

 2. Nacho
  13 stycznia 2019

  [..] Cytowany fragment: masaż leczniczy kręgosłupa warszawa[…]

 3. Karol
  15 stycznia 2019

  Profilakyka wlasnie ! 

 4. Wanda
  17 stycznia 2019

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu szkolenia dla lekarzy[…]

 5. Michalina
  19 stycznia 2019

  Zawiera wsobie nie tylko wapń ale także witamine d

 6. Krystian
  21 stycznia 2019

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu stomatologia holistyczna[…]

 7. Tymon
  23 stycznia 2019

  Ja polecam suplement wapń

Powiązane tematy z artykułem: burczenie przelewanie w brzuchu przychodnia bilcza triderm zamiennik

Posted by on 7 września 2019

Złamanie stentu, choć nieczęste, może mieć negatywne konsekwencje.10-13 Wyniki stentów uwalniających lek w naczyniach obwodowych uległy zmianie, 14-18, chociaż ostatnie badania wykazały, że wskaźniki restenozy były niższe w przypadku stentu uwalniającego paklitaksel niż w przypadku angioplastyki ze standardowym balonem. 19 Wczesne badania kliniczne stosowania balonów do angioplastyki powlekanych paklitakselem sugerują, że efekt antyproliferacyjny można osiągnąć, dostarczając czynny środek leczniczy bezpośrednio do ściany tętnicy bez stentu. 20-22 Efekt ten wymaga odłożenia odpowiedniej dawki paklitakselu, proces, który zależy od formulacji substancji pomocniczej, stężenia leku i techniki dostarczania.23-25 Dane kliniczne od osób poddanych angioplastyce z pokrytym lekiem balonem użytym w obecnym badaniu wykazały, że wśród pacjentów leczonych z powodu objawowej femoropoplitowej choroby tętnic obwodowych, późne światło strata była o 58% ni ższa u tych, którzy przeszli angioplastykę z balonem powlekanym lekiem, niż u osób poddanych standardowej przezskórnej angioplastyki śródbłonkowej, a wyniki bezpieczeństwa były podobne w obu grupach26. Celem obecnego badania było rozszerzenie tych angiografii Wyniki.
Metody
Projekt badania i nadzór
Balon Lutonix z paklitakselem w zapobieganiu wtórnej zwężenia źrenicy (LEVANT) 2 był prospektywnym, wieloośrodkowym, randomizowanym, kontrolowanym badaniem. Badanie przeprowadzono zgodnie z protokołem klinicznym, który został zatwierdzony przez Food and Drug Administration (FDA) i opracowany przez głównych badaczy i komitet sterujący złożony z ekspertów klinicznych (patrz Dodatek dodatkowy, dostępny wraz z pełnym tekstem tego artykułu) wraz ze sponsorem (Lutonix-Bard). Protokół, dostępny na stronie, został zatwierdzony przez instytutową komisję odwoławczą lub komisję etyki w każdym miejscu badania. Badanie było moni torowane zgodnie z wytycznymi FDA przez dwie umowne organizacje badawcze (Genae Associates i Prairie Education and Research Cooperative [PERC]), które zostały opłacone za ich usługi przez sponsora. PERC zapewnił także nadzór i monitorował niezależny komitet ds. Zdarzeń klinicznych oraz komitet monitorujący dane i bezpieczeństwo. Główni badacze i autorzy wiodący przygotowali manuskrypt, a wszyscy autorzy dokonali jego przeglądu. Wszyscy autorzy gwarantują dokładność i kompletność danych oraz wszystkie zgłoszone analizy, a także wierność tego raportu dla protokołu próbnego.
Badana populacja
Pacjenci kwalifikujący się do włączenia do badania mieli umiarkowane chromanie przestankowe (Rutherford etap 2), ciężkie chromanie przestankowe (Rutherford etap 3) lub ból niedokrwienny podczas odpoczynku (Rutherford etap 4) i angiograficznie istotne zmiany miażdżycowe (średnica zwężenia, ? 70 %) w powierzchniowej tętnicy udowej lub podkolanowe j (lub obu) [podobne: triderm zamiennik, burczenie przelewanie w brzuchu, psychiatra poznań ]

 1. Tymoteusz
  11 stycznia 2019

  Dlaczego lekarze postepuja tak z pacjentami?

 2. Nacho
  13 stycznia 2019

  [..] Cytowany fragment: masaż leczniczy kręgosłupa warszawa[…]

 3. Karol
  15 stycznia 2019

  Profilakyka wlasnie ! 

 4. Wanda
  17 stycznia 2019

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu szkolenia dla lekarzy[…]

 5. Michalina
  19 stycznia 2019

  Zawiera wsobie nie tylko wapń ale także witamine d

 6. Krystian
  21 stycznia 2019

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu stomatologia holistyczna[…]

 7. Tymon
  23 stycznia 2019

  Ja polecam suplement wapń

Powiązane tematy z artykułem: burczenie przelewanie w brzuchu przychodnia bilcza triderm zamiennik