Posted by on 7 września 2019

Całkowita długość leczonej zmiany chorobowej musi wynosić 15 cm lub mniej, a średnica referencyjna naczynia docelowego musi wynosić od 4 do 6 mm. Pełne kryteria włączenia i wykluczenia są wymienione w tabeli S1 w dodatkowym dodatku. Wszyscy pacjenci wyrazili pisemną świadomą zgodę. Procedury badania
Na każdym stanowisku badawczym należy przeprowadzić procedurę angioplastyki typu roll-in z balonem powlekanym paklitakselem, zanim pierwszy pacjent został zapisany w badaniu z randomizacją, tak aby badacze i personel mogli zostać przeszkoleni w zakresie wymogów proceduralnych i zbierania danych. Pacjenci włączeni w fazę początkową spełniali wszystkie wymagania protokołu, ale byli obserwowani oddzielnie od populacji włączonej do randomizowanego badania.
Wymagane leki badawcze były zgodne ze standardem opieki, w tym kwasu acetylosalicylowego w dawce od 75 do 325 mg na dzień przed zabiegiem i dawką od 75 do 100 mg na dzień w niesk ończoność po zabiegu. Przed leczeniem podawano dawkę nasycającą klopidogrelu lub prasugrelu, a dawka 75 mg na dobę klopidogrelu lub 5 do 10 mg prasugrelu na dobę (w zależności od masy ciała) była wymagana przez co najmniej miesiąc po zabiegu.
Po wstępnym badaniu przesiewowym pacjentów, ale przed randomizacją, wykonano angiografię w celu ustalenia kwalifikowalności na podstawie ostrości zwężenia. Zwężone zmiany chorobowe były predylowane standardowym balonem, który był mniejszy niż mm mniejszy niż średnica referencyjna naczynia docelowego. Następnie wykonano powtórną angiografię, a pacjenci z ograniczeniami przepływu lub klinicznie znaczącym zwężeniem szczątkowym (> 70%), które prawdopodobnie wymagały umieszczenia stentu, zostali wykluczeni z randomizacji. Pacjenci ci byli leczeni zgodnie ze standardem opieki i obserwowani przez 30 dni.
Pozostali pacjenci zostali losowo przydzieleni, w stosunku 2: 1, do poddania się przezskórnej śródnaczyniowej angioplastyki za pomocą balonu powlekanego paklitakselem (Lutonix) lub standardowego balonu do plastyki naczyń. Szczegóły dotyczące urządzenia i procedury badania znajdują się w Dodatku Uzupełniającym. Klinicysta wiedział o leczeniu wskaźnikowym, ponieważ balon powleczony lekiem wyglądał inaczej niż standardowy balon; jednak, zgodnie z protokołem badania, pacjenci, badacze, którzy uzupełnili badania, personel naczyniowo-laboratoryjny, oceniający podstawowe badania laboratoryjne i członkowie komitetu ds. zdarzeń klinicznych nie byli świadomi otrzymanego leczenia. Klinicyści mieli podejmować decyzje dotyczące leczenia po wstępnej procedurze na podstawie objawów pacjentów podczas obserwacji, bez wiedzy o przypisaniu leczenia lub ustaleniach dotyczących ultrasonografii duplex.
Dalsze badania kliniczne, obliczanie wskaźników kostka-ramię, ultrasonografia dupleksowa oraz ocena jakości życia za pomocą kwestionariuszy zostały pr zeprowadzone po zabiegu oraz po 30 dniach, 6 miesiącach i 12 miesiącach [więcej w: karolina pielesiak instagram, burczenie przelewanie w brzuchu, karolina pielesiak instagram dziedzice ]

 1. Zuzanna
  17 stycznia 2019

  [..] Odniesienie w tekscie do gabinet logopedyczny[…]

 2. Zofia
  19 stycznia 2019

  u mnie pojawił się ból biodra

 3. Chuckles
  21 stycznia 2019

  [..] Cytowany fragment: spa dla dwojga[…]

 4. Gabriel
  23 stycznia 2019

  Moja sąsiadka właśnie ma duże zwyrodnienia

Powiązane tematy z artykułem: burczenie przelewanie w brzuchu dyżury aptek czechowice dziedzice karolina pielesiak instagram

Posted by on 7 września 2019

Całkowita długość leczonej zmiany chorobowej musi wynosić 15 cm lub mniej, a średnica referencyjna naczynia docelowego musi wynosić od 4 do 6 mm. Pełne kryteria włączenia i wykluczenia są wymienione w tabeli S1 w dodatkowym dodatku. Wszyscy pacjenci wyrazili pisemną świadomą zgodę. Procedury badania
Na każdym stanowisku badawczym należy przeprowadzić procedurę angioplastyki typu roll-in z balonem powlekanym paklitakselem, zanim pierwszy pacjent został zapisany w badaniu z randomizacją, tak aby badacze i personel mogli zostać przeszkoleni w zakresie wymogów proceduralnych i zbierania danych. Pacjenci włączeni w fazę początkową spełniali wszystkie wymagania protokołu, ale byli obserwowani oddzielnie od populacji włączonej do randomizowanego badania.
Wymagane leki badawcze były zgodne ze standardem opieki, w tym kwasu acetylosalicylowego w dawce od 75 do 325 mg na dzień przed zabiegiem i dawką od 75 do 100 mg na dzień w niesk ończoność po zabiegu. Przed leczeniem podawano dawkę nasycającą klopidogrelu lub prasugrelu, a dawka 75 mg na dobę klopidogrelu lub 5 do 10 mg prasugrelu na dobę (w zależności od masy ciała) była wymagana przez co najmniej miesiąc po zabiegu.
Po wstępnym badaniu przesiewowym pacjentów, ale przed randomizacją, wykonano angiografię w celu ustalenia kwalifikowalności na podstawie ostrości zwężenia. Zwężone zmiany chorobowe były predylowane standardowym balonem, który był mniejszy niż mm mniejszy niż średnica referencyjna naczynia docelowego. Następnie wykonano powtórną angiografię, a pacjenci z ograniczeniami przepływu lub klinicznie znaczącym zwężeniem szczątkowym (> 70%), które prawdopodobnie wymagały umieszczenia stentu, zostali wykluczeni z randomizacji. Pacjenci ci byli leczeni zgodnie ze standardem opieki i obserwowani przez 30 dni.
Pozostali pacjenci zostali losowo przydzieleni, w stosunku 2: 1, do poddania się przezskórnej śródnaczyniowej angioplastyki za pomocą balonu powlekanego paklitakselem (Lutonix) lub standardowego balonu do plastyki naczyń. Szczegóły dotyczące urządzenia i procedury badania znajdują się w Dodatku Uzupełniającym. Klinicysta wiedział o leczeniu wskaźnikowym, ponieważ balon powleczony lekiem wyglądał inaczej niż standardowy balon; jednak, zgodnie z protokołem badania, pacjenci, badacze, którzy uzupełnili badania, personel naczyniowo-laboratoryjny, oceniający podstawowe badania laboratoryjne i członkowie komitetu ds. zdarzeń klinicznych nie byli świadomi otrzymanego leczenia. Klinicyści mieli podejmować decyzje dotyczące leczenia po wstępnej procedurze na podstawie objawów pacjentów podczas obserwacji, bez wiedzy o przypisaniu leczenia lub ustaleniach dotyczących ultrasonografii duplex.
Dalsze badania kliniczne, obliczanie wskaźników kostka-ramię, ultrasonografia dupleksowa oraz ocena jakości życia za pomocą kwestionariuszy zostały pr zeprowadzone po zabiegu oraz po 30 dniach, 6 miesiącach i 12 miesiącach [więcej w: karolina pielesiak instagram, burczenie przelewanie w brzuchu, karolina pielesiak instagram dziedzice ]

 1. Zuzanna
  17 stycznia 2019

  [..] Odniesienie w tekscie do gabinet logopedyczny[…]

 2. Zofia
  19 stycznia 2019

  u mnie pojawił się ból biodra

 3. Chuckles
  21 stycznia 2019

  [..] Cytowany fragment: spa dla dwojga[…]

 4. Gabriel
  23 stycznia 2019

  Moja sąsiadka właśnie ma duże zwyrodnienia

Powiązane tematy z artykułem: burczenie przelewanie w brzuchu dyżury aptek czechowice dziedzice karolina pielesiak instagram