Posted by on 6 września 2019

Badacze zapisali dane proceduralne i kontrolne na internetowych, standardowych, elektronicznych formularzach raportów. Do analizy filmów angiograficznych (SynvaCor) i dupleksowych obrazów ultrasonograficznych (VasCore, Massachusetts General Hospital, Boston) wykorzystano niezależne laboratoria podstawowe. Studiuj punkty końcowe
Pierwszorzędową miarą skuteczności była pierwotna drożność zmiany docelowej po 12 miesiącach. Pierwotna drożność została zdefiniowana jako brak dowodów na restenozę binarną, wykrywaną za pomocą ultrasonografii dupleksowej i ocenianą przez personel w rdzennym laboratorium ultrasonograficznym, oraz bez rewaskularyzacji z docelowym uszkodzeniem, zgodnie z orzeczeniem komisji ds. Zdarzeń klinicznych. Pierwotny środek bezpieczeństwa był połączeniem wolności od zgonu okołooperacyjnego z dowolnej przyczyny (? 30 dni po zabiegu) i wolności po 12 miesiącach od amputacji kończyny czołowej, rewaskularyzacji kończyny czołowej i śmierci związanej z kończyną indeksu (tj. Śmierci z komplikacji medycznych związanych z kończyną), zgodnie z orzeczeniem komisji ds. zdarzeń klinicznych.
Wtórne środki skuteczności obejmowały sukces proceduralny, klinicznie kierowaną rewaskularyzację docelową i zmiany od linii bazowej w klasyfikacji Rutherford (skala Rutherforda mieściła się w zakresie od 0 do 6, z wyższymi liczbami wskazującymi gorszą chorobę), Kwestionariusz oceny zaburzeń chodzenia (zakres ocen od 0 do 100, z niższymi punktami wskazującymi na więcej trudności w chodzeniu) i miarami jakości życia (kwestionariusz samooceny grupy EuroQol 5 [wyniki mieszczą się w zakresie od 0 do 1, z wyższymi wartościami wskazującymi lepszą jakość życia] oraz Wyniki badań lekarskich 36-punktowe skrócone wyniki badań zdrowotnych). Wtórne środki bezpieczeństwa obejmowały wskaźniki zgonu z dowolnej przyczyny, przeżycie wolne od amputacji, rewaskularyzację naczyń doce lowych i ponowne leczenie zakrzepicy. Definicje kluczowych terminów i punktów końcowych podano w tabeli S2 w dodatkowym dodatku.
Analiza statystyczna
Wyliczyliśmy, że próba 405 pacjentów, losowo przydzielonych w stosunku 2: 1, byłaby wymagana, aby zapewnić badanie z 90% mocą, aby wykryć różnicę między grupami wynoszącą 17 punktów procentowych w punkcie końcowym pierwotnej skuteczności po 12 miesiącach ( 59% w grupie leczonej balonem i 42% w standardowej grupie angioplastyki), przy dwustronnym poziomie alfa 0,05. Szacunki te oparto na 12-miesięcznej ekstrapolacji danych dotyczących wolnej od rewaskularyzacji z docelowym uszkodzeniem i danych ultrasonograficznych duplex dotyczących restenozy z badania LEVANT 1. Populacja 476 pacjentów poddanych randomizacji stanowiła oczekiwaną 15% utratę pacjentów od ostatecznej analizy z powodu wycofania badania lub brakujących danych obrazowych.
Pierwotne punkty końcowe skuteczności i bezpieczeń stwa analizowano na podstawie zmodyfikowanej metody zamiany na leczenie (z pacjentami, u których brakowało danych dla punktu końcowego wykluczonych z analizy tego punktu końcowego), po zamknięciu 12-miesięcznego okna kontrolnego w dniu 395 [patrz też: polyvaccinum mite opinie, psychiatra poznań, asumin forum ]

 1. Sebastian
  17 stycznia 2019

  [..] Odniesienie w tekscie do zdrowie[…]

 2. Anna
  19 stycznia 2019

  Brednia brednię pogania

 3. Rozalia
  21 stycznia 2019

  [..] Cytowany fragment: usuwanie przebarwień warszawa[…]

 4. Nina
  23 stycznia 2019

  siedziałam w przeciągu i nabawiłam się zapalenia stawów biodrowych

Powiązane tematy z artykułem: asumin forum polyvaccinum mite opinie przychodnia bilcza

Posted by on 6 września 2019

Badacze zapisali dane proceduralne i kontrolne na internetowych, standardowych, elektronicznych formularzach raportów. Do analizy filmów angiograficznych (SynvaCor) i dupleksowych obrazów ultrasonograficznych (VasCore, Massachusetts General Hospital, Boston) wykorzystano niezależne laboratoria podstawowe. Studiuj punkty końcowe
Pierwszorzędową miarą skuteczności była pierwotna drożność zmiany docelowej po 12 miesiącach. Pierwotna drożność została zdefiniowana jako brak dowodów na restenozę binarną, wykrywaną za pomocą ultrasonografii dupleksowej i ocenianą przez personel w rdzennym laboratorium ultrasonograficznym, oraz bez rewaskularyzacji z docelowym uszkodzeniem, zgodnie z orzeczeniem komisji ds. Zdarzeń klinicznych. Pierwotny środek bezpieczeństwa był połączeniem wolności od zgonu okołooperacyjnego z dowolnej przyczyny (? 30 dni po zabiegu) i wolności po 12 miesiącach od amputacji kończyny czołowej, rewaskularyzacji kończyny czołowej i śmierci związanej z kończyną indeksu (tj. Śmierci z komplikacji medycznych związanych z kończyną), zgodnie z orzeczeniem komisji ds. zdarzeń klinicznych.
Wtórne środki skuteczności obejmowały sukces proceduralny, klinicznie kierowaną rewaskularyzację docelową i zmiany od linii bazowej w klasyfikacji Rutherford (skala Rutherforda mieściła się w zakresie od 0 do 6, z wyższymi liczbami wskazującymi gorszą chorobę), Kwestionariusz oceny zaburzeń chodzenia (zakres ocen od 0 do 100, z niższymi punktami wskazującymi na więcej trudności w chodzeniu) i miarami jakości życia (kwestionariusz samooceny grupy EuroQol 5 [wyniki mieszczą się w zakresie od 0 do 1, z wyższymi wartościami wskazującymi lepszą jakość życia] oraz Wyniki badań lekarskich 36-punktowe skrócone wyniki badań zdrowotnych). Wtórne środki bezpieczeństwa obejmowały wskaźniki zgonu z dowolnej przyczyny, przeżycie wolne od amputacji, rewaskularyzację naczyń doce lowych i ponowne leczenie zakrzepicy. Definicje kluczowych terminów i punktów końcowych podano w tabeli S2 w dodatkowym dodatku.
Analiza statystyczna
Wyliczyliśmy, że próba 405 pacjentów, losowo przydzielonych w stosunku 2: 1, byłaby wymagana, aby zapewnić badanie z 90% mocą, aby wykryć różnicę między grupami wynoszącą 17 punktów procentowych w punkcie końcowym pierwotnej skuteczności po 12 miesiącach ( 59% w grupie leczonej balonem i 42% w standardowej grupie angioplastyki), przy dwustronnym poziomie alfa 0,05. Szacunki te oparto na 12-miesięcznej ekstrapolacji danych dotyczących wolnej od rewaskularyzacji z docelowym uszkodzeniem i danych ultrasonograficznych duplex dotyczących restenozy z badania LEVANT 1. Populacja 476 pacjentów poddanych randomizacji stanowiła oczekiwaną 15% utratę pacjentów od ostatecznej analizy z powodu wycofania badania lub brakujących danych obrazowych.
Pierwotne punkty końcowe skuteczności i bezpieczeń stwa analizowano na podstawie zmodyfikowanej metody zamiany na leczenie (z pacjentami, u których brakowało danych dla punktu końcowego wykluczonych z analizy tego punktu końcowego), po zamknięciu 12-miesięcznego okna kontrolnego w dniu 395 [patrz też: polyvaccinum mite opinie, psychiatra poznań, asumin forum ]

 1. Sebastian
  17 stycznia 2019

  [..] Odniesienie w tekscie do zdrowie[…]

 2. Anna
  19 stycznia 2019

  Brednia brednię pogania

 3. Rozalia
  21 stycznia 2019

  [..] Cytowany fragment: usuwanie przebarwień warszawa[…]

 4. Nina
  23 stycznia 2019

  siedziałam w przeciągu i nabawiłam się zapalenia stawów biodrowych

Powiązane tematy z artykułem: asumin forum polyvaccinum mite opinie przychodnia bilcza