Posted by on 6 września 2019

Pierwotna drożność (główny punkt końcowy skuteczności) została obliczona przy użyciu testu chi-kwadrat współczynnika wiarygodności asymptotycznego dla nierówności proporcji dwumianowych (test dwustronny, z poziomem alfa 0,05). Pierwotny złożony bezpieczny punkt końcowy analizowano za pomocą testu Farringtona-Mannena, aby uzyskać nieporównywalność proporcji (test jednostronny, z poziomem alfa 0,025) z marginesem nie niższym 5 punktów procentowych. Pierwotne punkty końcowe dotyczące bezpieczeństwa i skuteczności oceniano również za pomocą wcześniej zaplanowanych analiz czasu do wystąpienia Kaplana-Meiera. Dodatkowe analizy czułości obejmowały analizy najgorszego przypadku (tj. W analizie pierwotnego punktu końcowego brakujące dane uznano za niepowodzenia leczenia w grupie leczonej balonem lekarskim i sukcesy leczenia w standardowej grupie angioplastyki) i napromienianie analizy punktowe, w których założenia dotyczące brakujących dan ych różniły się od najgorszego przypadku do najlepszego, aby zbadać, w którym momencie brakujące dane zmieniłyby wyniki analizy. Zmienne ciągłe porównano z użyciem testów t Studenta i testów nieparametrycznych Wilcoxona dla średnich; zmienne kategoryczne porównano z użyciem testu chi-kwadrat dla proporcji. Wyniki
Badanie populacji i leczenie
W dniach 20 lipca 2011 r. I 10 lipca 2012 r. Zarejestrowaliśmy 543 pacjentów w 54 lokalizacjach w Stanach Zjednoczonych i Europie. W fazie wstępnej włączono ogółem 56 pacjentów, 11 pacjentów z predylacją wskazało, że rozwarstwienie ograniczające przepływ lub istotne klinicznie zwężenie resztkowe zostały wyłączone z randomizacji, ale zostały poddane leczeniu zgodnie ze standardową opieką i kontynuowano przez 30 dni (standardo- ćwiczyć podgrupę), a 476 pacjentów przydzielono losowo, w stosunku 2: 1, do poddania się angioplastyki za pomocą powlekanego lekiem balonu (316 pacjentów) lub sta ndardowej angioplastyki (160). Wśród kwalifikujących się pacjentów, którzy nie wycofali się z badania, 96,6% pacjentów w grupie leczonej balonem lekowym i 95,9% pacjentów w standardowej grupie angioplastyki ukończyło 12-miesięczną obserwację. Spośród wszystkich pacjentów poddanych randomizacji, 83,5% pacjentów w grupie leczonej balonem i 84,4% w grupie standardowej angioplastyki mogło być ocenione pod kątem wyjściowego punktu końcowego skuteczności i odpowiednio 90,5% i 89,4%, może być oceniony pod kątem głównego punktu końcowego bezpieczeństwa (rys. S1 w dodatkowym dodatku).
Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka demograficzna i historia medyczna pacjentów w punkcie wyjściowym. Dwie grupy leczenia były dobrze dopasowane w punkcie wyjściowym, przy współistniejących stanach, które są oczekiwane u pacjentów z chorobą tętnic obwodowych (Tabela 1). Charakterystyka zmian chorobowych w punkcie wyjściowym była również podobna w obu grupach (tabela S3 w dodatkowym dodatku); całkowita średnia długość zmiany wynosiła 62,8 ? 41,0 mm, całkowita długość zabiegu wynosiła 107,9 ? 47,8 mm, a 21,0% zmian to okluzja [patrz też: burczenie przelewanie w brzuchu, wlewnik do lewatywy, addisona biermera ]

 1. Ida
  15 stycznia 2019

  nie musisz leżeć cały czas w łóżku chyba że faktycznie źle się czujesz

 2. Tough Nut
  17 stycznia 2019

  Article marked with the noticed of: USG genetyczne[…]

 3. Rita
  19 stycznia 2019

  poza tym skurcze, bóle głowy, nerwowość

 4. Luiza
  21 stycznia 2019

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: Kołdry dla alergików[…]

 5. Waylay Dave
  23 stycznia 2019

  korzystnie działaja na zmiejszenie cukru, cholesterolu i wzmocnienie naczyń krwionosnych

Powiązane tematy z artykułem: addisona biermera burczenie przelewanie w brzuchu wlewnik do lewatywy

Posted by on 6 września 2019

Pierwotna drożność (główny punkt końcowy skuteczności) została obliczona przy użyciu testu chi-kwadrat współczynnika wiarygodności asymptotycznego dla nierówności proporcji dwumianowych (test dwustronny, z poziomem alfa 0,05). Pierwotny złożony bezpieczny punkt końcowy analizowano za pomocą testu Farringtona-Mannena, aby uzyskać nieporównywalność proporcji (test jednostronny, z poziomem alfa 0,025) z marginesem nie niższym 5 punktów procentowych. Pierwotne punkty końcowe dotyczące bezpieczeństwa i skuteczności oceniano również za pomocą wcześniej zaplanowanych analiz czasu do wystąpienia Kaplana-Meiera. Dodatkowe analizy czułości obejmowały analizy najgorszego przypadku (tj. W analizie pierwotnego punktu końcowego brakujące dane uznano za niepowodzenia leczenia w grupie leczonej balonem lekarskim i sukcesy leczenia w standardowej grupie angioplastyki) i napromienianie analizy punktowe, w których założenia dotyczące brakujących dan ych różniły się od najgorszego przypadku do najlepszego, aby zbadać, w którym momencie brakujące dane zmieniłyby wyniki analizy. Zmienne ciągłe porównano z użyciem testów t Studenta i testów nieparametrycznych Wilcoxona dla średnich; zmienne kategoryczne porównano z użyciem testu chi-kwadrat dla proporcji. Wyniki
Badanie populacji i leczenie
W dniach 20 lipca 2011 r. I 10 lipca 2012 r. Zarejestrowaliśmy 543 pacjentów w 54 lokalizacjach w Stanach Zjednoczonych i Europie. W fazie wstępnej włączono ogółem 56 pacjentów, 11 pacjentów z predylacją wskazało, że rozwarstwienie ograniczające przepływ lub istotne klinicznie zwężenie resztkowe zostały wyłączone z randomizacji, ale zostały poddane leczeniu zgodnie ze standardową opieką i kontynuowano przez 30 dni (standardo- ćwiczyć podgrupę), a 476 pacjentów przydzielono losowo, w stosunku 2: 1, do poddania się angioplastyki za pomocą powlekanego lekiem balonu (316 pacjentów) lub sta ndardowej angioplastyki (160). Wśród kwalifikujących się pacjentów, którzy nie wycofali się z badania, 96,6% pacjentów w grupie leczonej balonem lekowym i 95,9% pacjentów w standardowej grupie angioplastyki ukończyło 12-miesięczną obserwację. Spośród wszystkich pacjentów poddanych randomizacji, 83,5% pacjentów w grupie leczonej balonem i 84,4% w grupie standardowej angioplastyki mogło być ocenione pod kątem wyjściowego punktu końcowego skuteczności i odpowiednio 90,5% i 89,4%, może być oceniony pod kątem głównego punktu końcowego bezpieczeństwa (rys. S1 w dodatkowym dodatku).
Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka demograficzna i historia medyczna pacjentów w punkcie wyjściowym. Dwie grupy leczenia były dobrze dopasowane w punkcie wyjściowym, przy współistniejących stanach, które są oczekiwane u pacjentów z chorobą tętnic obwodowych (Tabela 1). Charakterystyka zmian chorobowych w punkcie wyjściowym była również podobna w obu grupach (tabela S3 w dodatkowym dodatku); całkowita średnia długość zmiany wynosiła 62,8 ? 41,0 mm, całkowita długość zabiegu wynosiła 107,9 ? 47,8 mm, a 21,0% zmian to okluzja [patrz też: burczenie przelewanie w brzuchu, wlewnik do lewatywy, addisona biermera ]

 1. Ida
  15 stycznia 2019

  nie musisz leżeć cały czas w łóżku chyba że faktycznie źle się czujesz

 2. Tough Nut
  17 stycznia 2019

  Article marked with the noticed of: USG genetyczne[…]

 3. Rita
  19 stycznia 2019

  poza tym skurcze, bóle głowy, nerwowość

 4. Luiza
  21 stycznia 2019

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: Kołdry dla alergików[…]

 5. Waylay Dave
  23 stycznia 2019

  korzystnie działaja na zmiejszenie cukru, cholesterolu i wzmocnienie naczyń krwionosnych

Powiązane tematy z artykułem: addisona biermera burczenie przelewanie w brzuchu wlewnik do lewatywy