Posted by on 1 września 2019

Ponadto pacjenci zostali wykluczeni, jeśli podejrzewa się, że pierwotna choroba (zgodnie z kodami absolutorium) jest czymś innym niż choroba niedokrwienna serca (23 233 wykluczono). Wielkość szpitala
Obliczyliśmy liczbę procedur PTCA dla każdego szpitala jako liczbę wyładowań z kodem ICD-9-CM dla angioplastyki wieńcowej (36,01, 36,02 lub 36,05) na rok kalendarzowy dla każdego roku od 1987 do 1990. Przy obliczaniu objętości szpitala, policzyliśmy wszystkie procedury angioplastyki zapisane w pliku MEDPAR dla każdego rejestrującego; niektórzy przeszli wiele procedur.
Analiza statystyczna
W pierwszej kolejności zbadaliśmy zależność między śmiertelnością w szpitalu a śmiertelnością wewnątrzszpitalną, wykreślając śmiertelność wewnątrzszpitalną w stosunku do objętości szpitala. Każdy pacjent był przydzielony do z 10 grup, z których każda zawierała około 10 procent próbki, zgodnie z roczną liczbą zabiegów angioplastyki w beneficjentach Medicare w szpitalu, w którym był leczony; każda z tych 10 grup objętości szpitalnych zawierała około 21 800 pacjentów. Liczba procedur wykonywanych rocznie przez szpitale, które leczyły pacjentów w 10 grupach, była następująca: do 46, 47 do 70, 71 do 93, 94 do 114, 115 do 137, 138 do 166, 167 do 206, 207 do 261, 262 do 371 i 372 do 987. Działki wytworzono dla 30-dniowej śmiertelności i CABG przed wypisem. Tabele porównujące wyniki uzyskano dla pacjentów leczonych w szpitalach o małej objętości (<50 zabiegów na rok), objętości pośredniej (50 do 100 zabiegów na rok) i dużej objętości (> 100 zabiegów na rok) po stratyfikacji według płci, rasy , wiek, obecność lub brak ostrego zawału mięśnia sercowego, liczba tętnic leczonych przez angioplastykę oraz charakterystyka szpitali, w tym afiliacja szkół medycznych i dostępność operacji obejścia. Punkty odcięcia dla trzech szerokich kategorii głośności szpitala zostały wybrane do produkcji odrębnych grup szpitali, jak pokazano na działkach.
Opracowano model regresji logistycznej w celu zbadania relacji między objętością szpitala a śmiertelnością po dostosowaniu do zmiennych specyficznych dla pacjenta, wieku, płci, rasy i roku procedury. Nie dostosowaliśmy analizy klinicznych wskaźników nasilenia choroby, ponieważ diagnozy w pliku MEDPAR nie zostały zakodowane z wystarczającą dokładnością, abyśmy mogli to zrobić, a plik nie zawierał istotnych wskaźników nasilenia, takich jak frakcja wyrzutowa lewej komory a zasięg choroby wieńcowej8. Nie poprawiliśmy również korelacji między pacjentami w tym samym szpitalu lub korelacji między wynikami w różnych latach w tym samym szpitalu. Korelacje te będą prawdopodobnie niewielkie, nie będą obciążały oszacowań współczynników regresji i będą miały niewielki wpływ na oszacowanie błędów standardowych. Wykorzystaliśmy różne przekształcenia matematyczne, aby zbadać związek pomiędzy objętością a śmiertelnością krótkoterminową. Analizy te wykazały, że logarytmiczna transformacja objętości była odpowiednia dla modelu logistycznego; log (tom) okazał się liniowo powiązany z logitą krótkoterminowej śmiertelności.
Pacjentów uznano za mających ostry zawał mięśnia sercowego, jeśli mieli albo główną diagnozę ostrego zawału mięśnia sercowego (kod ICD-9-CM 410), albo powikłania ostrego zawału mięśnia sercowego z wtórną diagnozą ostrego zawału mięśnia sercowego9
[hasła pokrewne: polyvaccinum mite opinie, pectodrill opinie, wlewnik do lewatywy ]

 1. Mikołaj
  13 stycznia 2019

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu Ginekolog Rydułtowy[…]

 2. Mr. Gadget
  15 stycznia 2019

  ból długo się utrzymuje należy udać się do lekarza

 3. Digger
  17 stycznia 2019

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: sosy niskokaloryczne[…]

 4. Lidia
  19 stycznia 2019

  Bedzie jakas kontynuacja tego tematu ?

 5. Desert Haze
  21 stycznia 2019

  [..] Odniesienie w tekscie do wypadanie włosów[…]

 6. Fabian
  23 stycznia 2019

  Alergia na białka mleka krowiego

Powiązane tematy z artykułem: pectodrill opinie polyvaccinum mite opinie wlewnik do lewatywy

Posted by on 1 września 2019

Ponadto pacjenci zostali wykluczeni, jeśli podejrzewa się, że pierwotna choroba (zgodnie z kodami absolutorium) jest czymś innym niż choroba niedokrwienna serca (23 233 wykluczono). Wielkość szpitala
Obliczyliśmy liczbę procedur PTCA dla każdego szpitala jako liczbę wyładowań z kodem ICD-9-CM dla angioplastyki wieńcowej (36,01, 36,02 lub 36,05) na rok kalendarzowy dla każdego roku od 1987 do 1990. Przy obliczaniu objętości szpitala, policzyliśmy wszystkie procedury angioplastyki zapisane w pliku MEDPAR dla każdego rejestrującego; niektórzy przeszli wiele procedur.
Analiza statystyczna
W pierwszej kolejności zbadaliśmy zależność między śmiertelnością w szpitalu a śmiertelnością wewnątrzszpitalną, wykreślając śmiertelność wewnątrzszpitalną w stosunku do objętości szpitala. Każdy pacjent był przydzielony do z 10 grup, z których każda zawierała około 10 procent próbki, zgodnie z roczną liczbą zabiegów angioplastyki w beneficjentach Medicare w szpitalu, w którym był leczony; każda z tych 10 grup objętości szpitalnych zawierała około 21 800 pacjentów. Liczba procedur wykonywanych rocznie przez szpitale, które leczyły pacjentów w 10 grupach, była następująca: do 46, 47 do 70, 71 do 93, 94 do 114, 115 do 137, 138 do 166, 167 do 206, 207 do 261, 262 do 371 i 372 do 987. Działki wytworzono dla 30-dniowej śmiertelności i CABG przed wypisem. Tabele porównujące wyniki uzyskano dla pacjentów leczonych w szpitalach o małej objętości (<50 zabiegów na rok), objętości pośredniej (50 do 100 zabiegów na rok) i dużej objętości (> 100 zabiegów na rok) po stratyfikacji według płci, rasy , wiek, obecność lub brak ostrego zawału mięśnia sercowego, liczba tętnic leczonych przez angioplastykę oraz charakterystyka szpitali, w tym afiliacja szkół medycznych i dostępność operacji obejścia. Punkty odcięcia dla trzech szerokich kategorii głośności szpitala zostały wybrane do produkcji odrębnych grup szpitali, jak pokazano na działkach.
Opracowano model regresji logistycznej w celu zbadania relacji między objętością szpitala a śmiertelnością po dostosowaniu do zmiennych specyficznych dla pacjenta, wieku, płci, rasy i roku procedury. Nie dostosowaliśmy analizy klinicznych wskaźników nasilenia choroby, ponieważ diagnozy w pliku MEDPAR nie zostały zakodowane z wystarczającą dokładnością, abyśmy mogli to zrobić, a plik nie zawierał istotnych wskaźników nasilenia, takich jak frakcja wyrzutowa lewej komory a zasięg choroby wieńcowej8. Nie poprawiliśmy również korelacji między pacjentami w tym samym szpitalu lub korelacji między wynikami w różnych latach w tym samym szpitalu. Korelacje te będą prawdopodobnie niewielkie, nie będą obciążały oszacowań współczynników regresji i będą miały niewielki wpływ na oszacowanie błędów standardowych. Wykorzystaliśmy różne przekształcenia matematyczne, aby zbadać związek pomiędzy objętością a śmiertelnością krótkoterminową. Analizy te wykazały, że logarytmiczna transformacja objętości była odpowiednia dla modelu logistycznego; log (tom) okazał się liniowo powiązany z logitą krótkoterminowej śmiertelności.
Pacjentów uznano za mających ostry zawał mięśnia sercowego, jeśli mieli albo główną diagnozę ostrego zawału mięśnia sercowego (kod ICD-9-CM 410), albo powikłania ostrego zawału mięśnia sercowego z wtórną diagnozą ostrego zawału mięśnia sercowego9
[hasła pokrewne: polyvaccinum mite opinie, pectodrill opinie, wlewnik do lewatywy ]

 1. Mikołaj
  13 stycznia 2019

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu Ginekolog Rydułtowy[…]

 2. Mr. Gadget
  15 stycznia 2019

  ból długo się utrzymuje należy udać się do lekarza

 3. Digger
  17 stycznia 2019

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: sosy niskokaloryczne[…]

 4. Lidia
  19 stycznia 2019

  Bedzie jakas kontynuacja tego tematu ?

 5. Desert Haze
  21 stycznia 2019

  [..] Odniesienie w tekscie do wypadanie włosów[…]

 6. Fabian
  23 stycznia 2019

  Alergia na białka mleka krowiego

Powiązane tematy z artykułem: pectodrill opinie polyvaccinum mite opinie wlewnik do lewatywy