Posted by on 1 września 2019

Wcześniejsze badania wykazały odwrotną zależność między liczbą wybranych procedur wykonanych w szpitalu (objętość) a śmiertelnością po zabiegu1-3. Szpitale, które wykonują więcej procedur – takich jak pomostowanie tętnic wieńcowych (CABG), inne operacje naczyniowe lub wymiana stawu biodrowego – mają niższe wskaźniki śmiertelności związane z procedurą. Ta niższa wartość może wynikać z poprawy techniki, która wynika z większego doświadczenia, selektywnego kierowania pacjentów do centrów o dużej objętości lub leczenia pacjentów bardziej chorych przez szpitale o niewielkiej objętości. Na podstawie tych badań zalecono minimalne roczne ilości procedur dla szpitali i lekarzy oraz wykonanie większości takich procedur w regionie geograficznym w jednym ośrodku. W oparciu o założenie, że do utrzymania kompetencji wymagane są bieżące doświadczenia z przezskórną angioplastyką wieńcową (PTCA), wytyczne American College of Cardiology i American Heart Association dotyczące plastyki naczyń wieńcowych zalecają szpitalom utrzymanie wielkości instytucjonalnych co najmniej 200 Procedury PTCA rocznie i że minimum 75 procedur PTCA wykonywanych rocznie jako główny operator jest wymaganych dla lekarzy4. Pomimo faktu, że w Stanach Zjednoczonych wykonuje się ponad 300 000 zabiegów angioplastyki rocznie, istnieje niewiele danych empirycznych potwierdzających te wytyczne5. Jedno z badań przeprowadzonych w Kalifornii w prawie 25 000 badaniach wykazało, że po zabiegu angioplastyki znacznie rzadziej zgłaszano CABG w szpitalach o małej objętości niż w dużych szpitalach, ale nie zaobserwowano różnic w śmiertelności krótkoterminowej6. W tym badaniu zbadano związek między wielkością procedur angioplastyki a śmiertelnością krótkoterminową wśród pacjentów w wieku 65 lat lub starszych, którzy przeszli angioplastykę w Stanach Zjednoczonych w okresie od 1987 do 1990 roku.
Metody
Źródła danych
Uzyskaliśmy dane z pliku Medicare Provider Analysis and Review (MEDPAR) prowadzonego przez Administrację Finansowania Opieki Zdrowotnej (HCFA) dla hospitalizowanych zarejestrowanych Medicare. Ten plik zawiera numer roszczenia do ubezpieczenia zdrowotnego (HIC); informacje demograficzne, w tym wiek, płeć i rasę; oraz ograniczone informacje kliniczne, w szczególności status rozładowania (w tym śmierć) i do pięciu diagnoz rozładowania oraz trzy procedury zidentyfikowane kodami z Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób, wydanie dziewiąte, modyfikacja kliniczna (ICD-9-CM) 7. Dopasowując numery HIC pacjentów, uzyskaliśmy dane dotyczące kwalifikowalności Medicare i 30-dniowej śmiertelności z plików wyszukiwawczych MEDPAR prowadzonych przez HCFA.
Populacja pacjentów
Dane z 256 632 pacjentów z pliku MEDPAR uzyskaliśmy od 1987 do 1990 roku, którzy mieli kody procedur dla angioplastyki wieńcowej przy wypisie (kody ICD-9-CM 36,01, 36,02 i 36,05). Aby uniknąć podwójnego liczenia pacjentów w analizie śmiertelności i CABG po angioplastyce, przebadaliśmy tylko pierwszą hospitalizację tych, którzy mieli więcej niż jedno przyjęcie na angioplastykę w tym czasie.
Wykluczyliśmy 38 796 pacjentów (15,1 procent) z kohorty z jednego lub więcej z następujących powodów: kwalifikują się Medicare z powodów innych niż wiek (niepełnosprawność, schyłkowa niewydolność nerek lub uprawnienia emerytalne w kolejnictwie, z wyłączeniem 15 905 pacjentów); leczenie w szpitalach federalnych, ponieważ HCFA otrzymuje niekompletne dane dotyczące beneficjentów Medicare leczonych w tych placówkach (z wyłączeniem 333); lub zamieszkania poza Stanami Zjednoczonymi (z wyłączeniem 320)
[więcej w: addisona biermera, polyvaccinum mite opinie, lemed świebodzin ]

 1. Maja
  13 stycznia 2019

  [..] Odniesienie w tekscie do probolan[…]

 2. Weronika
  15 stycznia 2019

  I prosze nie zwalac winy na lekarzy

 3. Kinga
  17 stycznia 2019

  [..] Odniesienie w tekscie do ból kręgosłupa[…]

 4. Adrianna
  19 stycznia 2019

  A ja dostałam zapalenia oskrzeli z powodu przebywania z osobami palącymi.

 5. Milan
  21 stycznia 2019

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu lifestyle[…]

 6. Hubert
  23 stycznia 2019

  ja proponuje udać się do dobrego endokrynologa

Powiązane tematy z artykułem: addisona biermera lemed świebodzin polyvaccinum mite opinie

Posted by on 1 września 2019

Wcześniejsze badania wykazały odwrotną zależność między liczbą wybranych procedur wykonanych w szpitalu (objętość) a śmiertelnością po zabiegu1-3. Szpitale, które wykonują więcej procedur – takich jak pomostowanie tętnic wieńcowych (CABG), inne operacje naczyniowe lub wymiana stawu biodrowego – mają niższe wskaźniki śmiertelności związane z procedurą. Ta niższa wartość może wynikać z poprawy techniki, która wynika z większego doświadczenia, selektywnego kierowania pacjentów do centrów o dużej objętości lub leczenia pacjentów bardziej chorych przez szpitale o niewielkiej objętości. Na podstawie tych badań zalecono minimalne roczne ilości procedur dla szpitali i lekarzy oraz wykonanie większości takich procedur w regionie geograficznym w jednym ośrodku. W oparciu o założenie, że do utrzymania kompetencji wymagane są bieżące doświadczenia z przezskórną angioplastyką wieńcową (PTCA), wytyczne American College of Cardiology i American Heart Association dotyczące plastyki naczyń wieńcowych zalecają szpitalom utrzymanie wielkości instytucjonalnych co najmniej 200 Procedury PTCA rocznie i że minimum 75 procedur PTCA wykonywanych rocznie jako główny operator jest wymaganych dla lekarzy4. Pomimo faktu, że w Stanach Zjednoczonych wykonuje się ponad 300 000 zabiegów angioplastyki rocznie, istnieje niewiele danych empirycznych potwierdzających te wytyczne5. Jedno z badań przeprowadzonych w Kalifornii w prawie 25 000 badaniach wykazało, że po zabiegu angioplastyki znacznie rzadziej zgłaszano CABG w szpitalach o małej objętości niż w dużych szpitalach, ale nie zaobserwowano różnic w śmiertelności krótkoterminowej6. W tym badaniu zbadano związek między wielkością procedur angioplastyki a śmiertelnością krótkoterminową wśród pacjentów w wieku 65 lat lub starszych, którzy przeszli angioplastykę w Stanach Zjednoczonych w okresie od 1987 do 1990 roku.
Metody
Źródła danych
Uzyskaliśmy dane z pliku Medicare Provider Analysis and Review (MEDPAR) prowadzonego przez Administrację Finansowania Opieki Zdrowotnej (HCFA) dla hospitalizowanych zarejestrowanych Medicare. Ten plik zawiera numer roszczenia do ubezpieczenia zdrowotnego (HIC); informacje demograficzne, w tym wiek, płeć i rasę; oraz ograniczone informacje kliniczne, w szczególności status rozładowania (w tym śmierć) i do pięciu diagnoz rozładowania oraz trzy procedury zidentyfikowane kodami z Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób, wydanie dziewiąte, modyfikacja kliniczna (ICD-9-CM) 7. Dopasowując numery HIC pacjentów, uzyskaliśmy dane dotyczące kwalifikowalności Medicare i 30-dniowej śmiertelności z plików wyszukiwawczych MEDPAR prowadzonych przez HCFA.
Populacja pacjentów
Dane z 256 632 pacjentów z pliku MEDPAR uzyskaliśmy od 1987 do 1990 roku, którzy mieli kody procedur dla angioplastyki wieńcowej przy wypisie (kody ICD-9-CM 36,01, 36,02 i 36,05). Aby uniknąć podwójnego liczenia pacjentów w analizie śmiertelności i CABG po angioplastyce, przebadaliśmy tylko pierwszą hospitalizację tych, którzy mieli więcej niż jedno przyjęcie na angioplastykę w tym czasie.
Wykluczyliśmy 38 796 pacjentów (15,1 procent) z kohorty z jednego lub więcej z następujących powodów: kwalifikują się Medicare z powodów innych niż wiek (niepełnosprawność, schyłkowa niewydolność nerek lub uprawnienia emerytalne w kolejnictwie, z wyłączeniem 15 905 pacjentów); leczenie w szpitalach federalnych, ponieważ HCFA otrzymuje niekompletne dane dotyczące beneficjentów Medicare leczonych w tych placówkach (z wyłączeniem 333); lub zamieszkania poza Stanami Zjednoczonymi (z wyłączeniem 320)
[więcej w: addisona biermera, polyvaccinum mite opinie, lemed świebodzin ]

 1. Maja
  13 stycznia 2019

  [..] Odniesienie w tekscie do probolan[…]

 2. Weronika
  15 stycznia 2019

  I prosze nie zwalac winy na lekarzy

 3. Kinga
  17 stycznia 2019

  [..] Odniesienie w tekscie do ból kręgosłupa[…]

 4. Adrianna
  19 stycznia 2019

  A ja dostałam zapalenia oskrzeli z powodu przebywania z osobami palącymi.

 5. Milan
  21 stycznia 2019

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu lifestyle[…]

 6. Hubert
  23 stycznia 2019

  ja proponuje udać się do dobrego endokrynologa

Powiązane tematy z artykułem: addisona biermera lemed świebodzin polyvaccinum mite opinie