Posted by on 1 września 2019

Panele od E do L pokazują obrazy małych tętnic mózgowych uzyskanych podczas autopsji od Temat II-1, Rodzina 6, który był homozygotyczny pod względem mutacji R302X. Występowała wyraźna proliferacja błony wewnętrznej (panele E i G), zwiększona ekspresja regionu dodatkowej domeny-A fibronektyny w błony wewnętrznej tunelu (panele F i H), zwiększona ekspresja mRNA regionu dodatkowej domeny A fibronektyny w komórkach śródbłonka ( Panele I i J) i podśródbłonkowe komórki mięśni gładkich (Panel I) i zwiększona ekspresja versicanosa w jamie tuki (panel K) i TGF-.1 w pożywce tunica (panel L). Dla porównania, panele M, N i P pokazują obrazy z analizy immunohistochemicznej małych tętnic mózgowych, uzyskanych podczas autopsji, z kontroli (40-letnia kobieta z amyotroficznym stwardnieniem bocznym). Te same wyniki uzyskano dla trzech dodatkowych kontroli (84-letnia kobieta, 62-letni mężczyzna z udarem i 36-letnia kobieta ze schizofrenią). Barwienie wykonano elastyczną barwą van Giesona w panelach E, G i M; domena anty-dodatkowa – przeciwciało IST-9 fibronektyny w panelach F, H i N; sonda antysensowna dla dodatkowej domeny – fibronektyna w panelach I i J; przeciwwirusowe przeciwciało w panelach K i O; i przeciwciało anty-TGF-.1 w panelach L i P. Skalowane paski w panelach od E do P wskazują 100 .m. Aktywność proteazy serynowej HTRA1 jest niezbędna do hamowania sygnalizacji rodziny TGF-..16. Przetestowaliśmy zatem zdolność zmutowanych wariantów HTRA1 z aminokwasami missense (tj. A252T i V297M) do represji sygnalizacji przez członków rodziny TGF-. BMP -4 i BMP-2 (ryc. 4A i ryc. w dodatkowym dodatku). Zgodnie z oczekiwaniami, żadne z zmutowanych białek HTRA1 nie tłumiło sygnalizacji przez te cząsteczki. W celu dalszego zbadania zdolności zmutowanych wariantów HTRA1 do represji sygnalizacji przez członków rodziny TGF-., testowaliśmy fosforylację SMAD w tych testach (fosforylowana SMAD jest dalszym efektorem szlaku sygnałowego TGF-.-rodziny) i obserwowano że żadne ze zmutowanych białek HTRA1 nie represowało późniejszej fosforylacji białek SMAD (figura 4B i fig. 2 w dodatkowym dodatku).
Następnie badaliśmy sygnalizację TGF-. w fibroblastach od pacjenta z CARASILem niosącym mutację R370X i zaobserwowaliśmy, że sygnalizacja TGF-. w tych fibroblastach była więcej niż trzykrotnie większa niż w fibroblastach od osobników kontrolnych (Figura 4C). Ponadto, mRNA NOG, który jest indukowany przez sygnalizację TGF-. w fibroblastach, było podwyższone w probandzie (Figura 4D i Fig. 3 w Dodatku Uzupełniającym) .21
Zwiększona sygnalizacja TGF-. prowadzi do zwłóknienia naczyń, z syntezą białek macierzy pozakomórkowej, w tym regionu dodatkowej domeny-A fibronektyny i versicanosa.22-24 U pacjentów z CARASILem, którzy nosili mutację R302X lub A252T, intima tunikowa wykazała wzrost ekspresja dodatkowej domeny – region fibronektyny (ryc. 4E do 4H i ryc. 4A w dodatkowym dodatku) i versican (ryc. 4K i ryc. 4B w dodatkowym dodatku) w porównaniu z regionem kontrolnym (ryc. 4M, 4N i 40). Wynik został potwierdzony przez test hybrydyzacji in situ, w którym użyto sondy dla regionu dodatkowej domeny-A fibronektyny (fig. 4I i 4J oraz fig.
[więcej w: eskulap radziejów, addisona biermera, psychiatra poznań ]

 1. Milena
  11 stycznia 2019

  Cała ta pisanina o witaminie C, E i różnych metalach obecnych w owocach

 2. The China Wall
  13 stycznia 2019

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu psycholog dziecięcy poznań[…]

 3. Zofia
  15 stycznia 2019

  Czy jeśli pójdę na takie USG to dostanę też zdjęcia

 4. Róża
  17 stycznia 2019

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: masło shea[…]

 5. Ida
  19 stycznia 2019

  Tak więc jest jednak coś, jakaś alternatywa dla takich osób

 6. Bruno
  21 stycznia 2019

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: protetyka warszawa[…]

 7. Zero Charisma
  23 stycznia 2019

  Po raz pierwszy ktoś mówi, jak jest w rzeczywistości

Powiązane tematy z artykułem: addisona biermera eskulap radziejów przychodnia bilcza

Posted by on 1 września 2019

Panele od E do L pokazują obrazy małych tętnic mózgowych uzyskanych podczas autopsji od Temat II-1, Rodzina 6, który był homozygotyczny pod względem mutacji R302X. Występowała wyraźna proliferacja błony wewnętrznej (panele E i G), zwiększona ekspresja regionu dodatkowej domeny-A fibronektyny w błony wewnętrznej tunelu (panele F i H), zwiększona ekspresja mRNA regionu dodatkowej domeny A fibronektyny w komórkach śródbłonka ( Panele I i J) i podśródbłonkowe komórki mięśni gładkich (Panel I) i zwiększona ekspresja versicanosa w jamie tuki (panel K) i TGF-.1 w pożywce tunica (panel L). Dla porównania, panele M, N i P pokazują obrazy z analizy immunohistochemicznej małych tętnic mózgowych, uzyskanych podczas autopsji, z kontroli (40-letnia kobieta z amyotroficznym stwardnieniem bocznym). Te same wyniki uzyskano dla trzech dodatkowych kontroli (84-letnia kobieta, 62-letni mężczyzna z udarem i 36-letnia kobieta ze schizofrenią). Barwienie wykonano elastyczną barwą van Giesona w panelach E, G i M; domena anty-dodatkowa – przeciwciało IST-9 fibronektyny w panelach F, H i N; sonda antysensowna dla dodatkowej domeny – fibronektyna w panelach I i J; przeciwwirusowe przeciwciało w panelach K i O; i przeciwciało anty-TGF-.1 w panelach L i P. Skalowane paski w panelach od E do P wskazują 100 .m. Aktywność proteazy serynowej HTRA1 jest niezbędna do hamowania sygnalizacji rodziny TGF-..16. Przetestowaliśmy zatem zdolność zmutowanych wariantów HTRA1 z aminokwasami missense (tj. A252T i V297M) do represji sygnalizacji przez członków rodziny TGF-. BMP -4 i BMP-2 (ryc. 4A i ryc. w dodatkowym dodatku). Zgodnie z oczekiwaniami, żadne z zmutowanych białek HTRA1 nie tłumiło sygnalizacji przez te cząsteczki. W celu dalszego zbadania zdolności zmutowanych wariantów HTRA1 do represji sygnalizacji przez członków rodziny TGF-., testowaliśmy fosforylację SMAD w tych testach (fosforylowana SMAD jest dalszym efektorem szlaku sygnałowego TGF-.-rodziny) i obserwowano że żadne ze zmutowanych białek HTRA1 nie represowało późniejszej fosforylacji białek SMAD (figura 4B i fig. 2 w dodatkowym dodatku).
Następnie badaliśmy sygnalizację TGF-. w fibroblastach od pacjenta z CARASILem niosącym mutację R370X i zaobserwowaliśmy, że sygnalizacja TGF-. w tych fibroblastach była więcej niż trzykrotnie większa niż w fibroblastach od osobników kontrolnych (Figura 4C). Ponadto, mRNA NOG, który jest indukowany przez sygnalizację TGF-. w fibroblastach, było podwyższone w probandzie (Figura 4D i Fig. 3 w Dodatku Uzupełniającym) .21
Zwiększona sygnalizacja TGF-. prowadzi do zwłóknienia naczyń, z syntezą białek macierzy pozakomórkowej, w tym regionu dodatkowej domeny-A fibronektyny i versicanosa.22-24 U pacjentów z CARASILem, którzy nosili mutację R302X lub A252T, intima tunikowa wykazała wzrost ekspresja dodatkowej domeny – region fibronektyny (ryc. 4E do 4H i ryc. 4A w dodatkowym dodatku) i versican (ryc. 4K i ryc. 4B w dodatkowym dodatku) w porównaniu z regionem kontrolnym (ryc. 4M, 4N i 40). Wynik został potwierdzony przez test hybrydyzacji in situ, w którym użyto sondy dla regionu dodatkowej domeny-A fibronektyny (fig. 4I i 4J oraz fig.
[więcej w: eskulap radziejów, addisona biermera, psychiatra poznań ]

 1. Milena
  11 stycznia 2019

  Cała ta pisanina o witaminie C, E i różnych metalach obecnych w owocach

 2. The China Wall
  13 stycznia 2019

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu psycholog dziecięcy poznań[…]

 3. Zofia
  15 stycznia 2019

  Czy jeśli pójdę na takie USG to dostanę też zdjęcia

 4. Róża
  17 stycznia 2019

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: masło shea[…]

 5. Ida
  19 stycznia 2019

  Tak więc jest jednak coś, jakaś alternatywa dla takich osób

 6. Bruno
  21 stycznia 2019

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: protetyka warszawa[…]

 7. Zero Charisma
  23 stycznia 2019

  Po raz pierwszy ktoś mówi, jak jest w rzeczywistości

Powiązane tematy z artykułem: addisona biermera eskulap radziejów przychodnia bilcza