Walka o reformę – Wyzwania i nadzieje na kompleksowe ustawodawstwo w zakresie opieki zdrowotnej ad

Wrz. 1, 2019 by

Niezależnie od tego, czy ustawodawcy preferują opiekę podstawową poprzez obniżenie opłat Medicare dla specjalistów, to kwestia otwarta i kontrowersyjna, która podzieliłaby zawód lekarza i być może zagroziłaby reformom. W listopadzie

Walka o reformę – Wyzwania i nadzieje na kompleksowe ustawodawstwo w zakresie opieki zdrowotnej

Wrz. 1, 2019 by

Niezadowolony z gwałtownego wzrostu deficytu federalnego, konkurencyjnych priorytetów legislacyjnych i sceptycznych Republikanów, czołowi Demokraci bezustannie dążą do reformy systemu opieki zdrowotnej, ponieważ organizują przesłuchania, angażują kluczowych interesariuszy, opracowują strategię i

Chirurgia pomostowania wieńcowego z lub bez chirurgicznej rekonstrukcji komorowej cd

Wrz. 1, 2019 by

Wszyscy pacjenci wyrazili pisemną świadomą zgodę. Po wstępnym określeniu ogólnej kwalifikowalności do badania, pacjenci byli oceniani w celu określenia, który składnik programu STICH był dla nich odpowiedni na podstawie odpowiednich

Stowarzyszenie mutacji HTRA1 i rodzinnej niedokrwiennej móżdżkowej choroby niedrobnokomórkowej ad 8

Wrz. 1, 2019 by

Panele od E do L pokazują obrazy małych tętnic mózgowych uzyskanych podczas autopsji od Temat II-1, Rodzina 6, który był homozygotyczny pod względem mutacji R302X. Występowała wyraźna proliferacja błony wewnętrznej

Empagliflozyna, wyniki sercowo-naczyniowe i śmiertelność w cukrzycy typu 2..

Wrz. 1, 2019 by

Pacjenci spełniający kryteria włączenia zostali następnie losowo przydzieleni w stosunku 1: 1: 1, aby otrzymać 10 mg lub 25 mg empagliflozyny lub placebo raz dziennie. Randomizacja została przeprowadzona przy użyciu

Niwolumab w porównaniu z docetakselem w zaawansowanym raku płuca o niedrobnokomórkowym raku płaskonabłonkowym cd 8

Wrz. 1, 2019 by

Retrospektywny przegląd niedawnych danych US Medicare wskazuje, że przeżycie jest nadal słabe u pacjentów otrzymujących II linię leczenia NSCLC z płaskonabłonkowym obrazem, z medianą całkowitego przeżycia 6,4 miesiąca i współczynnikiem

Niwolumab w porównaniu z docetakselem w zaawansowanym raku płuca o niedrobnokomórkowym raku płaskonabłonkowym cd..

Wrz. 1, 2019 by

Krzywe przeżycia dla każdej grupy leczenia oszacowano za pomocą metody Kaplana-Meiera. Wskaźniki przeżycia pochodzą z szacunków Kaplana-Meiera. Obiektywne wskaźniki odpowiedzi porównano z użyciem dwustronnego, rozwarstwionego testu Cochrana-Mantela-Haenszela, z dokładnymi 95%

siłownia elbląg bema cd

Wrz. 1, 2019 by

Zgodnie z wytycznymi kodowania, zawał mięśnia sercowego, który wystąpił w ciągu ośmiu tygodni od przyjęcia, jest zakodowany jako ostry zawał mięśnia sercowego. Pacjenci z kodami ICD-9-CM od 36.10 do 36.19

siłownia elbląg bema

Wrz. 1, 2019 by

Wcześniejsze badania wykazały odwrotną zależność między liczbą wybranych procedur wykonanych w szpitalu (objętość) a śmiertelnością po zabiegu1-3. Szpitale, które wykonują więcej procedur – takich jak pomostowanie tętnic wieńcowych (CABG), inne