Wpływ Artesunate-Amodiachine na śmiertelność związaną z chorobą wirusową Ebola

Wrz. 3, 2019 by

Leczenie malarią zaleca się u pacjentów z podejrzeniem choroby Ebola (EVD) w Afryce Zachodniej, czy to w sposób systematyczny czy oparty na potwierdzonej diagnozie malarii. W ośrodku leczenia eboli w

Wpływ Artesunate-Amodiachine na śmiertelność związaną z chorobą wirusową Ebola cd 6

Wrz. 2, 2019 by

Współczynnik ryzyka zgonu wśród pacjentów z potwierdzoną chorobą wirusową wirusa Ebola, zgodnie ze stanem malarii i receptą. W analizach stratyfikacyjnych wśród 272 pacjentów, którzy zostali poddani negatywnym testom na malarię,

Wpływ Artesunate-Amodiachine na śmiertelność związaną z chorobą wirusową Ebola cd 5

Wrz. 2, 2019 by

Mediana wartości progowej cyklu PCR przy przyjęciu wynosiła 19,4 (przedział międzykwartylowy, 17,1 do 22,8), a mediana czasu między wystąpieniem objawów a przyjęciem wynosiła 3,5 dnia (zakres międzykwartylowy, 2 do 6).

Funkcja poznawcza w wieku 3 lat po ekspozycji płodu na leki przeciwpadaczkowe czesc 4

Wrz. 1, 2019 by

Brakowało wyników w wieku 3 lat dla 77 dzieci (24,9%). Wyniki IQ mierzone w wieku 2 i 3 lat były silnie skorelowane (r = 0,70, P <0,001) u 161 dzieci,

Walka o reformę – Wyzwania i nadzieje na kompleksowe ustawodawstwo w zakresie opieki zdrowotnej

Wrz. 1, 2019 by

Niezadowolony z gwałtownego wzrostu deficytu federalnego, konkurencyjnych priorytetów legislacyjnych i sceptycznych Republikanów, czołowi Demokraci bezustannie dążą do reformy systemu opieki zdrowotnej, ponieważ organizują przesłuchania, angażują kluczowych interesariuszy, opracowują strategię i

Zmiany w częstości występowania i okresach bez ubezpieczenia cd

Wrz. 1, 2019 by

Dla każdego nieubezpieczonego okresu w ankietach SIPP z lat 1983-1986 i 2001-2004 oszacowaliśmy model ryzyka konkurencyjnego dla uzyskania publicznego lub prywatnego zasięgu. Zmienna zależna była jedną z trzech grup ubezpieczeniowych:

Chirurgia pomostowania wieńcowego z lub bez chirurgicznej rekonstrukcji komorowej ad 8

Wrz. 1, 2019 by

Operacyjne, intubacyjne i początkowe czasy hospitalizacji były dłuższe u pacjentów leczonych kombinowaną procedurą. Wyniki tego badania nie potwierdzają zastosowania chirurgicznej rekonstrukcji komorowej w badanej populacji. Dwa powody mogą być oferowane

Empagliflozyna, wyniki sercowo-naczyniowe i śmiertelność w cukrzycy typu 2.

Wrz. 1, 2019 by

Rola Eli Lilly ograniczała się do dofinansowania procesu. Dane dotyczące bezpieczeństwa były sprawdzane przez niezależną akademicką organizację monitorującą dane co 90 dni lub według uznania komisji. Zdarzenia związane ze skutkami

Empagliflozyna, wyniki sercowo-naczyniowe i śmiertelność w cukrzycy typu 2

Wrz. 1, 2019 by

Nie jest znany wpływ empagliflozyny, inhibitora kotransportera sodowo-glukozowego 2, poza standardową opieką, na zachorowalność i śmiertelność z przyczyn sercowo-naczyniowych u pacjentów z cukrzycą typu 2 o wysokim ryzyku sercowo-naczyniowym. Metody

Niwolumab w porównaniu z docetakselem w zaawansowanym raku płuca o niedrobnokomórkowym raku płaskonabłonkowym cd 6

Wrz. 1, 2019 by

Mediana czasu do wystąpienia odpowiedzi wynosiła 2,2 miesiąca (zakres od 1,6 do 11,8) w grupie otrzymującej niwolumab i 2,1 miesiąca (zakres od 1,8 do 9,5) w grupie otrzymującej docetaksel (Figura