Próba balonu powlekanego Paclitaxelem w leczeniu choroby tetnicopiersia AD 5

Wrz. 6, 2019 by

Pierwotna drożność (główny punkt końcowy skuteczności) została obliczona przy użyciu testu chi-kwadrat współczynnika wiarygodności asymptotycznego dla nierówności proporcji dwumianowych (test dwustronny, z poziomem alfa 0,05). Pierwotny złożony bezpieczny punkt końcowy

Klasyfikator oskrzelowy genomiczny do diagnostycznej oceny raka płuca cd 7

Wrz. 4, 2019 by

Zdolność zmian w ekspresji genów w cytologicznie prawidłowym proksymalnym odcinku dróg oddechowych w celu umożliwienia wykrywania raka płuca w miąższu płuc wynika bezpośrednio z paradygmatu pola obrażeń 12. Wykazaliśmy wcześniej,

Wpływ Artesunate-Amodiachine na śmiertelność związaną z chorobą wirusową Ebola..

Wrz. 3, 2019 by

W tym okresie nie wystąpiły żadne inne systematyczne zmiany w opiece nad pacjentem. Dane kliniczne Przy przyjęciu pobierano od każdego pacjenta próbkę krwi żylnej do badań laboratoryjnych, w tym potwierdzenie

Wpływ Artesunate-Amodiachine na śmiertelność związaną z chorobą wirusową Ebola

Wrz. 3, 2019 by

Leczenie malarią zaleca się u pacjentów z podejrzeniem choroby Ebola (EVD) w Afryce Zachodniej, czy to w sposób systematyczny czy oparty na potwierdzonej diagnozie malarii. W ośrodku leczenia eboli w

Wpływ Artesunate-Amodiachine na śmiertelność związaną z chorobą wirusową Ebola cd 7

Wrz. 2, 2019 by

Chociaż stwierdziliśmy, że artesunat-amodiachina wiąże się z niższym ryzykiem zgonu niż artemeter-lumefantryna w całej badanej populacji, kiedy ograniczyliśmy populację do osób z dodatnim testem na malarię, to powiązanie zostało złagodzone.

Funkcja poznawcza w wieku 3 lat po ekspozycji płodu na leki przeciwpadaczkowe ad

Wrz. 1, 2019 by

Przeprowadziliśmy badanie kohortowe w celu oceny neurorozwojowych wyników dzieci, które były narażone w macicy na jeden z kilku leków przeciwpadaczkowych. Metody Projekt badania Neurorozwiązkowe działanie leków przeciwpadaczkowych (NEAD) to prospektywne

Mutacje w genie transportera tiaminy i encefalopatię podobną do Wernickea

Wrz. 1, 2019 by

Analizy danych dwóch braci z encefalopatią typu Wernickego. Panel A pokazuje skany MRI mózgu u starszego brata przy hospitalizacji z powodu stanu padaczkowego z zewnętrzną oftalmopatią w wieku 36 lat.

Zmiany w częstości występowania i okresach bez ubezpieczenia cd

Wrz. 1, 2019 by

Dla każdego nieubezpieczonego okresu w ankietach SIPP z lat 1983-1986 i 2001-2004 oszacowaliśmy model ryzyka konkurencyjnego dla uzyskania publicznego lub prywatnego zasięgu. Zmienna zależna była jedną z trzech grup ubezpieczeniowych:

Zmiany w częstości występowania i okresach bez ubezpieczenia ad

Wrz. 1, 2019 by

Pełen panel SIPP, który rozpoczął się jesienią 1983 r. (SIPP 1983-1986), obejmował osoby od października 1983 r. Do stycznia 1984 r. I śledził je przez 32 miesiące, podczas gdy pełny

Zmiany w częstości występowania i okresach bez ubezpieczenia

Wrz. 1, 2019 by

Liczba Amerykanów, którzy nie mają ubezpieczenia zdrowotnego przez cały rok znacznie wzrosła w ostatnich latach, z 32 milionów (15% populacji nieelastycznej) w 1988 r. Do 45 milionów (17% populacji nieeleganckiej)