Posted by on 1 września 2019

Przewidywane prawdopodobieństwo, że osoba ubezpieczona straci zasięg w pewnym okresie w kolejnym okresie 12-miesięcznym, z demograficzną miksturą ludności utrzymywaną na stałym poziomie, przedstawiono w Tabeli 3. Odsetek osób, które straciły zasięg w okresie 12 miesięcy wzrosła z 19,8% w latach 1983-1986 do 21,8% w latach 2001-2004 (P = 0,04). Wzrost ten był szczególnie duży wśród osób o niższym poziomie wykształcenia – wzrost o 8,3 punktu procentowego wśród osób nieposiadających dyplomu ukończenia szkoły średniej lub GED (P <0,001), w porównaniu ze wzrostem o 0,3 punktu procentowego wśród osób z wykształceniem wyższym lub więcej (P = 0,47). Odsetek osób, które miały zasięg publiczny i którzy go stracili, był większy niż odsetek osób, które miały prywatny zasięg i straciły go. Ponieważ jednak o wiele więcej osób miało prywatny zasięg niż publiczne, osoby z ubezpieczeniem prywatnym stanowiły większą część nieubezpieczonych okresów niż osoby z ubezpieczeniem publicznym: osób, które straciły zasięg w latach 1983-1986, 78,4% straciło prywatny zasięg, oraz osób, które straciły zasięg w latach 2001-2004, 63,3% straciło prywatny zasięg.
Skład grupy bez dyplomu ukończenia szkoły średniej lub GED znacznie się zmienił. W latach osiemdziesiątych grupa ta posiadała znaczną część starszych białych mężczyzn, którzy mieli historię zatrudnienia w przemyśle wytwórczym i posiadali ubezpieczenie zdrowotne. Na początku lat 2000. ludzie w tej grupie przeszli na znaczną emeryturę i, z powodu naszego kryterium wieku, aby się zakwalifikować, nie byli już objęci próbą; grupa składała się zatem z młodszych osób. Niemniej jednak znacznie zwiększona częstość utraty ubezpieczenia wśród osób o niższym poziomie wykształcenia nie jest konsekwencją zmian demograficznych. Gdy do analizy włączono wyłącznie osoby w wieku od 20 do 40 lat, odsetek osób, które ukończyły 12 lat i które uzyskały nieubezpieczoną opiekę w okresie 12 miesięcy, wzrósł z 24,2% w latach 80. do 35,1% w roku 2000 (P <0,001).
Odzyskiwanie pokrycia po nieubezpieczonym okresie
Tabela 4. Tabela 4. Czas nieubezpieczonych okresów, 1983-1986 i 2001-2004. Tabela 4 pokazuje rozkład czasu spędzonego bez ubezpieczenia, z demograficzną mieszanką populacji utrzymywaną na stałym poziomie. Odsetek osób, które nie miały okresu nieubezpieczonego w ciągu 32 miesięcy, zmniejszył się z 66,1% w latach 1983-1986 do 62,5% w latach 2001-2004 (P <0,001). Tabela 4 pokazuje również czas trwania nieubezpieczonych okresów dla tych osób w obu panelach, którzy byli nieubezpieczeni przez dłuższy czas. Odsetek całej populacji, która uzyskała ubezpieczenie, był wyższy w latach 2001-2004 niż w latach 1983-1986 za każdy okres pokazany w tabeli 4. W panelu z lat 1983-1986, 59,2% nieubezpieczonych uzyskało ubezpieczenie w ramach rok, a 73,8% uzyskało ubezpieczenie w ciągu 2 lat; w panelu z lat 2001-2004 61,7% uzyskało ubezpieczenie w ciągu roku i 79,7% w ciągu 2 lat (P <0,001 dla obu porównań z panelem 1983-1986).
Rysunek 1. Wykres 1. Zmiany między 1983-1986 a 2001-2004 prawdopodobieństwem uzyskania prywatnego lub publicznego ubezpieczenia po utracie ubezpieczenia. Na podstawie modelu hazardu oszacowano prawdopodobieństwo uzyskania ubezpieczenia publicznego lub prywatnego w danym miesiącu dla każdej grupy demograficznej, przy czym oszacowanie ważono przez średni udział populacji grupy demograficznej w obu okresach badania, a także szacunki dla różne grupy demograficzne zostały następnie dodane razem, aby uzyskać oszacowanie dla całej próby.
Ryc. pokazuje zmieniające się wskaźniki przejścia do zasięgu prywatnego lub publicznego
[hasła pokrewne: apteka dyżurna stargard, asumin forum, krajmed warszawa ]

 1. Stacker of Wheat
  13 stycznia 2019

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: boli ząb[…]

 2. Rita
  15 stycznia 2019

  ja proponuje udać się do dobrego endokrynologa

 3. Bowie
  17 stycznia 2019

  [..] Odniesienie w tekscie do kawa świeżo palona[…]

 4. Jacek
  19 stycznia 2019

  z wyrostkiem nie ma żartów

 5. Lidia
  21 stycznia 2019

  [..] Odniesienie w tekscie do zabiegi kosmetyczne[…]

 6. The China Wall
  23 stycznia 2019

  U mnie zmęczenie zazwyczaj nasilało się jesienią i zimą

Powiązane tematy z artykułem: apteka dyżurna stargard asumin forum krajmed warszawa

Posted by on 1 września 2019

Przewidywane prawdopodobieństwo, że osoba ubezpieczona straci zasięg w pewnym okresie w kolejnym okresie 12-miesięcznym, z demograficzną miksturą ludności utrzymywaną na stałym poziomie, przedstawiono w Tabeli 3. Odsetek osób, które straciły zasięg w okresie 12 miesięcy wzrosła z 19,8% w latach 1983-1986 do 21,8% w latach 2001-2004 (P = 0,04). Wzrost ten był szczególnie duży wśród osób o niższym poziomie wykształcenia – wzrost o 8,3 punktu procentowego wśród osób nieposiadających dyplomu ukończenia szkoły średniej lub GED (P <0,001), w porównaniu ze wzrostem o 0,3 punktu procentowego wśród osób z wykształceniem wyższym lub więcej (P = 0,47). Odsetek osób, które miały zasięg publiczny i którzy go stracili, był większy niż odsetek osób, które miały prywatny zasięg i straciły go. Ponieważ jednak o wiele więcej osób miało prywatny zasięg niż publiczne, osoby z ubezpieczeniem prywatnym stanowiły większą część nieubezpieczonych okresów niż osoby z ubezpieczeniem publicznym: osób, które straciły zasięg w latach 1983-1986, 78,4% straciło prywatny zasięg, oraz osób, które straciły zasięg w latach 2001-2004, 63,3% straciło prywatny zasięg.
Skład grupy bez dyplomu ukończenia szkoły średniej lub GED znacznie się zmienił. W latach osiemdziesiątych grupa ta posiadała znaczną część starszych białych mężczyzn, którzy mieli historię zatrudnienia w przemyśle wytwórczym i posiadali ubezpieczenie zdrowotne. Na początku lat 2000. ludzie w tej grupie przeszli na znaczną emeryturę i, z powodu naszego kryterium wieku, aby się zakwalifikować, nie byli już objęci próbą; grupa składała się zatem z młodszych osób. Niemniej jednak znacznie zwiększona częstość utraty ubezpieczenia wśród osób o niższym poziomie wykształcenia nie jest konsekwencją zmian demograficznych. Gdy do analizy włączono wyłącznie osoby w wieku od 20 do 40 lat, odsetek osób, które ukończyły 12 lat i które uzyskały nieubezpieczoną opiekę w okresie 12 miesięcy, wzrósł z 24,2% w latach 80. do 35,1% w roku 2000 (P <0,001).
Odzyskiwanie pokrycia po nieubezpieczonym okresie
Tabela 4. Tabela 4. Czas nieubezpieczonych okresów, 1983-1986 i 2001-2004. Tabela 4 pokazuje rozkład czasu spędzonego bez ubezpieczenia, z demograficzną mieszanką populacji utrzymywaną na stałym poziomie. Odsetek osób, które nie miały okresu nieubezpieczonego w ciągu 32 miesięcy, zmniejszył się z 66,1% w latach 1983-1986 do 62,5% w latach 2001-2004 (P <0,001). Tabela 4 pokazuje również czas trwania nieubezpieczonych okresów dla tych osób w obu panelach, którzy byli nieubezpieczeni przez dłuższy czas. Odsetek całej populacji, która uzyskała ubezpieczenie, był wyższy w latach 2001-2004 niż w latach 1983-1986 za każdy okres pokazany w tabeli 4. W panelu z lat 1983-1986, 59,2% nieubezpieczonych uzyskało ubezpieczenie w ramach rok, a 73,8% uzyskało ubezpieczenie w ciągu 2 lat; w panelu z lat 2001-2004 61,7% uzyskało ubezpieczenie w ciągu roku i 79,7% w ciągu 2 lat (P <0,001 dla obu porównań z panelem 1983-1986).
Rysunek 1. Wykres 1. Zmiany między 1983-1986 a 2001-2004 prawdopodobieństwem uzyskania prywatnego lub publicznego ubezpieczenia po utracie ubezpieczenia. Na podstawie modelu hazardu oszacowano prawdopodobieństwo uzyskania ubezpieczenia publicznego lub prywatnego w danym miesiącu dla każdej grupy demograficznej, przy czym oszacowanie ważono przez średni udział populacji grupy demograficznej w obu okresach badania, a także szacunki dla różne grupy demograficzne zostały następnie dodane razem, aby uzyskać oszacowanie dla całej próby.
Ryc. pokazuje zmieniające się wskaźniki przejścia do zasięgu prywatnego lub publicznego
[hasła pokrewne: apteka dyżurna stargard, asumin forum, krajmed warszawa ]

 1. Stacker of Wheat
  13 stycznia 2019

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: boli ząb[…]

 2. Rita
  15 stycznia 2019

  ja proponuje udać się do dobrego endokrynologa

 3. Bowie
  17 stycznia 2019

  [..] Odniesienie w tekscie do kawa świeżo palona[…]

 4. Jacek
  19 stycznia 2019

  z wyrostkiem nie ma żartów

 5. Lidia
  21 stycznia 2019

  [..] Odniesienie w tekscie do zabiegi kosmetyczne[…]

 6. The China Wall
  23 stycznia 2019

  U mnie zmęczenie zazwyczaj nasilało się jesienią i zimą

Powiązane tematy z artykułem: apteka dyżurna stargard asumin forum krajmed warszawa